Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-11-2014

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych na Mazowszu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami dla Organizacji Pozarządowych” na terenie województwa mazowieckiego.

W czasie spotkań przedstawimy ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na trzecie spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe planujące aplikować o środki finansowe w latach 2014-2020.

Spotkania mają charakter ogólny do czasu zatwierdzenia dokumentów programowych i będą odbywać się cyklicznie od października 2014 roku do marca 2015 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 12.00-15.15, w 6 największych mazowieckich miastach: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce.

Podobne spotkania odbędą się również w innych województwach.

Trzecie spotkanie nosi tytuł „Środa z Funduszami dla Organizacji Pozarządowych” i odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w godz. 12.00-15.15.

Podczas spotkań zostaną omówione ogólne zagadnienia związane z:

  • podstawowymi założeniami Funduszy Europejskich 2014-2020,
  • możliwościami wsparcia potencjału organizacji pozarządowych,
  • możliwościami otrzymania dofinansowania na działania w obszarze edukacji i szkoleń,
  • możliwościami finansowania organizacji pozarządowych w programach krajowych i inicjatywach KE,
  • źródłami informacji o Funduszach Europejskich.

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckich sieci Punktów Informacyjnych.

Rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z ww. lokalizacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie www.mazowia.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego od 21 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska