Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-11-2014

Trwa proces powoływania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach trwających intensywnych przygotowań do uruchomienia wdrażania Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego dla tego programu.

Do 31 października 2014 r. zgłaszały swoich przedstawicieli instytucje uprawnione do delegowania członków Komitetu na podstawie art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, która weszła w życie 13 września 2014 r.

Od 4 do 16 listopada 2014 r. odbywa się natomiast głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego w Komitecie Monitorującym, w ramach wyborów zorganizowanych przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. W głosowaniu mogą brać udział uprawnione organizacje, zgodnie z ordynacją wyborczą, która wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami i informacjami dostępna jest na stronie http://www.rops.pomorskie.eu/pl/org Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska