Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji na wyższych poziomach podstawowych danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na lata 2007-2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

30-03-2016

Krajowy System Informatyczny - pomoc i kontakt

Clear Quest

Wszystkie zgłoszenia problemów/zmian/incydentów dotyczących naruszenia bezpieczeństwa informatycznego powinny być rejestrowane za pośrednictwem narzędzia informatycznego Clear Quest udostępnionego dla wszystkich Administratorów Merytorycznych

Help Desk

Użytkownicy powinni przesyłać zgłoszenia dotyczące problemów do właściwego Administratora Merytorycznego za pomocą poczty elektronicznej i przy wykorzystaniu poniższego formularza.

W zakresie zgłoszeń dotyczących zmian/incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji Użytkownicy powinni kierować opisy zmian/zgłoszenia o incydentach odpowiednio do właściwego Administratora Merytorycznego lub Koordynatora za pomocą poczty elektronicznej (zgodnie z poniższymi procedurami).

Administratorzy merytoryczni

Zestawienie Administratorów Merytorycznych KSI SIMIK 2007-2013 (wraz z adresami e-mail, na które Użytkownicy powinni przesyłać zgłoszenia) (XLS 86,5 KB) - data ostatniej aktualizacji dokumentu 8 kwietnia 2014 r.


IK NSRO

Wyłącznie w razie awarii Clear Quest zgłaszanie problemu:

  • merytorycznego/obsługowego/technicznego/zmiany odbywa się drogą mailową na adres: ksi.problemy@mir.gov.pl
  • zgłaszanie incydentu dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa informacji odbywa się drogą mailową
    na adres: ksi.incydenty@mir.gov.pl
  • zgłoszenia nowego użytkownika, zmiany uprawnień użytkownika, anulowanie uprawnień (za pośrednictwem Administratora Merytorycznego IZ) odbywa się drogą mailową na adres: ksi@mir.gov.pl

 

 

 

a
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska