Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji na wyższych poziomach podstawowych danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na lata 2007-2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

18-02-2015

LSI oraz XML Schema

Interfejs komunikacji pomiędzy Krajowym Systemem Informatycznym a lokalnymi systemami informatycznymi

(06.07.2014) Uwaga: W związku z wprowadzeniem możliwości zapisywania w KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność o numerach od 100 do 200 nastąpiły zmiany w ponizszych schematach - oznaczonych jako "uaktualniony". 

 

 

Pliki zbiorcze

Aktualne wersje schematów do wydania 1.15 - z 06.07.2014 r. (160 KB)Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie 

Wszystkie wersje schematów do wydania 1.15 - z 06.07.2014 r. (235 KB)Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

 

Przykladowe pliki XML (najnowsze warianty)

Uwaga:

Wszystkie poniższe pliki są ze sobą spójne pod kątem zarządzania finansowego funduszami UE
(w zakresie kwot, dat, wskaźników itp).

Natomiast w elementach takich jak:

  • poziomy wdrażania
  • nr Wniosków
  • nazwa Beneficjenta
  • NIP Beneficjenta
  • dane teleadresowe Beneficjenta
  • klasyfikacja projektu

zawierają dane fikcyjne.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska