Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

02-11-2015

Poziom realizacji programów - stan na 1 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 listopada 2015 r. złożono 302,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,6 mld zł.

więcej
02-02-2015
Poziom realizacji programów - stan na 1 lutego 2015 r.

Poziom realizacji programów - stan na 1 lutego 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 lutego 2015 r. złożono 301,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 611,8 mld zł.

więcej
22-05-2013
Efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

Efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

Z budżetu unijnego na lata 2007-2013 rozdzieliliśmy już 244,5 mld zł. Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki środkom z Unii coraz więcej Polaków ma dostęp do nowoczesnych dróg i szerokopasmowego internetu. Najważniejsze efekty wykorzystanych funduszy unijnych, prezentujemy wg stanu na koniec kwietnia 2013 r.

więcej
13-06-2012
Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec maja 2012 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec maja 2012 r.

Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do Komisji Europejskiej od uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności do 31 maja 2012 r. wyniosła ponad  5,5 mld euro, co stanowi 98 proc. dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE do końca maja 2012 r. osiągnęła wartość 4,8 mld euro, co stanowi 85,3 proc. dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska