Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

28-03-2012
Już 9 tysięcy umów o dofinansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka!

Już 9 tysięcy umów o dofinansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka!

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zawarliśmy dziewięciotysięczną umowę o dofinansowanie. Beneficjentem jest firma POL-MOT WARFAMA S.A., realizująca projekt polegający na udziale w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach technicznych, w ramach Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

więcej
08-11-2011

8-tysięczna umowa o dofinansowanie zawarta w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka zawarliśmy ośmiotysięczną umowę o dofinansowanie. Beneficjentem jest firma DataConsult Spółka z o.o., realizująca w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu projekt pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DataConsult Sp. z o.o. na lata 2012–2013”.

więcej
01-07-2011
7 tysięcy umów o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

7 tysięcy umów o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka zawarliśmy siedmiotysięczną umowę o dofinansowanie. Beneficjentem jest firma „Meprozet Stare Kurowo” Sp. z o.o. (województwo lubuskie), realizująca w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych projekt pn. „Pierwsza w Polsce siłownia wiatrowa z turbiną o pionowej osi obrotu, oparta o polskie rozwiązania konstrukcyjne”. Wartość realizowanego przedsięwzięcia wynosi 5,4 mln złotych, a wysokość dofinansowania 2,3 mln złotych, z czego około 2 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
25-01-2011

Zawarliśmy już 6 tysięcy umów o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) została podpisana sześciotysięczna umowa o dofinansowanie. Beneficjentem jest firma Netserwis z Bystrej, realizująca w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"  projekt Budowa sieci dostępowej do Internetu na etapie "ostatniej mili" w gminach Bystra-Sidzina i Jordanów.

więcej
19-04-2010
Informacja o zrealizowaniu celu wydatkowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka w I kwartale 2010 roku

Informacja o zrealizowaniu celu wydatkowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka w I kwartale 2010 roku

Założona na poziomie ponad 411 mln złotych na I kwartał 2010 r. prognoza poświadczenia do Komisji Europejskiej wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka została zrealizowana z nadwyżką. Instytucja Zarządzająca Programem, a następnie Instytucja Certyfikująca przesłała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność za pierwsze trzy miesiące 2010 r. w wysokości ponad 462 mln złotych, co oznacza, że przyjęty plan został zrealizowany na poziomie 112,29 proc. Jednocześnie, w ujęciu procentowym, wynik ten jest o 0,85 punktu proc. wyższy od łącznej realizacji celu wydatkowania krajowych i  regionalnych programów operacyjnych w I kwartale 2010 r.

więcej
04-09-2009

Podpisano 1 500-ną umowę w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dotychczas podpisano umowy o wartości dofinansowania 9,85 mld PLN, co stanowi 25 proc. alokacji na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka zatwierdziła do tej pory 2 128 wniosków o dofinansowanie na kwotę  15,61 mld PLN, co stanowi 45 proc. alokacji na Program.

więcej
Kategoria: Wiadomości
Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska