Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

11-04-2014

Efekty Programu Kapitał Ludzki

Do końca marca 2014 r. z Programu Kapitał Ludzki rozdzielono już blisko 48 mld zł - co stanowi blisko 97 proc. całości środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Polski do 2015 r. Ze wsparcia skorzystało ponad 7,6 mln osób, czyli ok. 20 proc. mieszkańców Polski. Blisko 190 tys. osób założyło własne firmy, a blisko 60 proc. bezrobotnych znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
07-05-2013
Efekty Programu Kapitał Ludzki

Efekty Programu Kapitał Ludzki

Do końca kwietnia 2013 r. z Programu Kapitał Ludzki rozdzielono już ponad 43,3 mld zł. Ze wsparcia skorzystało ponad 5,9 mln osób, czyli ok. 15 proc. mieszkańców Polski. Blisko 149 tys. osób założyło własne firmy, a ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te oraz pozostałe efekty Programu Kapitał Ludzki znajdują się w nowej zakładce www.efs.2007-2013.gov.pl/efekty. Sprawdź jak działa Europejski Fundusz Społeczny w Polsce.

więcej
20-10-2011

Efekty wdrażania Programu Kapitał Ludzki

Dotychczas ze wsparcia w Programie Kapitał Ludzki skorzystało ponad 3,8 mln osób, w tym blisko 2,2 mln kobiet. Środki finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 107 tys. osób. Wsparto blisko 3 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego a ponad 155 tys. klientów pomocy społecznej objęto kontraktami socjalnymi.

więcej
14-05-2010
Wykorzystanie środków w komponencie regionalnym Programu Kapitał Ludzki

Wykorzystanie środków w komponencie regionalnym Programu Kapitał Ludzki

Według stanu na 14 maja 2010 r. średni poziom kontraktacji środków na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki (PO KL) wynosi 39,5 proc., a najwyższy – 55,9 proc. osiągnęło województwo podkarpackie. Przedstawiamy informacje obrazujące poziom wykorzystania środków publicznych w odniesieniu do alokacji przyznanej na realizację Programu Kapitał Ludzki w regionach, w podziale na poszczególne województwa.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska