Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

04-07-2016

Poziom realizacji programów - stan na 3 lipca 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.

więcej
21-03-2016

Poziom realizacji programów - stan na 20 marca 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 marca 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.

więcej
30-12-2015

Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich

W Ministerstwie Rozwoju opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013. Zaprezentowane dane przedstawiają stan na 30 czerwca 2015 roku.

więcej
14-10-2015
Monitor regionalny - logo

Stan wdrażania Programów Regionalnych 2007-2013 - 30 września 2015 r.

W programach regionalnych do końca września wypłacono 65,3 mld zł. Podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111 mld zł, w tym dofinansowanie unijne - 71,5 mld zł.

więcej
21-09-2015

Poziom realizacji programów - stan na 20 września 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 września 2015 r. złożono 302,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,3 mld zł.

więcej
17-08-2015

Poziom realizacji programów - stan na 16 sierpnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 sierpnia 2015 r. złożono 302 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614 mld zł.

więcej
14-08-2015

Jak partnerzy spoza administracji korzystają z Funduszy Europejskich

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności UE przez partnerów spoza administracji. Jest on również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku – oraz w całym okresie programowania - największym zainteresowaniem partnerów.

więcej
15-06-2015

Poziom realizacji programów - stan na 14 czerwca 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 14 czerwca 2015 r. złożono 301,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 613,4mld zł.

więcej
04-05-2015

Poziom realizacji programów - stan na 3 maja 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 maja 2015 r. złożono 301,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 613,2 mld zł.

więcej
31-12-2014

Raport o potencjale administracyjnym instytucji realizujących programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport pt. "Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013". Dokument, będący elementem systemu monitoringu zdolności instytucjonalnej, przedstawia informacje na temat wybranych aspektów funkcjonowania jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013.

Zaprezentowane dane przedstawiają stan na 30 czerwca 2014 roku.

więcej
17-11-2014
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 16 listopada 2014 r.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 16 listopada 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 listopada 2014 r. złożono 300,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 609,7 mld zł.

więcej
18-08-2014
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 17 sierpnia 2014 r.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 17 sierpnia 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 sierpnia 2014 r. złożono 299,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 607,5 mld zł.

więcej
06-08-2014

Jak organizacje pozarządowe korzystają z Funduszy Europejskich?

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku – oraz w całym okresie programowania - największym zainteresowaniem sfery pozarządowej.

więcej
26-06-2013

Jak organizacje pozarządowe korzystają z Funduszy Europejskich?

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków strukturalnych przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku największym zainteresowaniem sfery pozarządowej – o tym, że sektor non profit z sukcesem ubiega się o wsparcie niemal we wszystkich oferowanych w ramach programów działaniach świadczą zamieszczone w jednym z rozdziałów przykłady realizowanych przedsięwzięć.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska