Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

W tym miejscu są cotygodniowo prezentowane dane dotyczące postępów w realizacji Narodowej Strategii Spójności. Publikowane informacje dotyczyć będą:

  • liczby i wartości wniosków o dofinansowanie,
  • liczby i wartości umów o dofinansowanie,
  • wartości wniosków o płatność,
  • poziomu wykorzystania alokacji na lata 2007-2013.

__________________________________________________________________________________

/31.07.2016 r./

Poziom realizacji programów - stan na 31 lipca 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 321 umów o dofinansowanie na kwotę 398,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,0 mld zł, co stanowi 100,6 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 397,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 284,7 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (31 lipca 2016 r.) (PDF 27 KB)

Zobacz również:

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - archiwum 

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska