Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-05-2016

Poziom realizacji programów - stan na 1 maja 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 maja 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 462 umowy o dofinansowanie na kwotę 399,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,3 mld zł, co stanowi 101,0 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 392,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 280,6 mld zł.

 

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (1 maja 2016 r.) (PDF 27 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska