Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

Dokumenty programowe dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 umieszczone są w zakładce "Fundusze Europejskie 2014-2020".
Uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Narodowej Strategii Spójności w 2013 roku

Szczegółowe informacje  
Linia damarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 4 marca 2014 roku
pobierz plik (PDF 414 KB)
Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości:


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska