Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

 

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
16-03-2015

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

więcej
18-09-2014

Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej
28-03-2014

Przedłużono termin naboru wniosków do Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przedłużył do 30 kwietnia 2014 roku termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
02-12-2013

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
19-11-2013

Przedłużono termin naboru wniosków do Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przedłużył do 31 marca 2014 roku termin składania wniosków o dofinansowania projektów w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
22-02-2013

Znamy termin naboru do Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 22 lutego do 26 marca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
07-01-2013

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 7 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
02-11-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 B, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 2 listopada do 3 grudnia 2012 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
28-08-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 28 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
06-08-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 6 sierpnia 2012 r. do 2 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
23-04-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.3 Tworzenie i rozwój aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 23 kwietnia 2012 r. do 4 czerwca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój aktywności gospodarczej, Schemat A – Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
22-03-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu - Schemat A Transport miejski, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 22 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu - Schemat A Transport miejski, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
21-12-2011

Znamy termin naboru wniosków do Działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 21 grudnia 2011 r. do 13 lutego 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
14-11-2011

Znamy termin naboru wniosków do Działania 3.3 Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 14 listopada do 13 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
25-07-2011

Znamy termin naboru wniosków do Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 25 lipca do 30 września 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska