Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-10-2018

Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013 - stan na 30 września 2018 r.

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.

Poniżej publikujemy listę zawierającą informacje dotyczące m.in.:

 • nazwy beneficjenta,
 • partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT,
 • tytułu realizowanego projektu,
 • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
 • całkowitej wartości projektu,
 • kwoty dofinansowania publicznego,
 • daty podpisania umowy (roku przyznania dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT),
 • daty zakończenia realizacji.

Dane dotyczą stanu na 30 września 2018 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013.

Listy beneficjentów aktualizowane są raz na kwartał.

Pobierz pliki:

  Komisja Europejska, jako koordynator Inicjatywy Przejrzystości, zbiera na swojej stronie internetowej linki do serwisów tych krajów, które listy beneficjentów Funduszy Europejskich publikują. Zobacz, jak wydawane są pieniądze unijne w innych krajach.
   
   
   

  Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
  2013 © Ministerstwo Rozwoju

  Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
  © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

  NSS Unia Europejska