Menu


03-01-2017

Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013 - stan na 31 grudnia 2016 r.

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.

Poniżej publikujemy listę zawierającą informacje dotyczące m.in.:

  • nazwy beneficjenta,
  • partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu,
  • kwoty dofinansowania publicznego,
  • daty podpisania umowy (roku przyznania dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT),
  • daty zakończenia realizacji.

Dane dotyczą stanu na 31 grudnia 2016 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013.

Listy beneficjentów aktualizowane są raz na kwartał.

Pobierz pliki:

  • Lista beneficjentów programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej - stan na 2 stycznia 2017 r. (XLS 249 KB) (obejmuje Programy, którymi zarządza Polska: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013)

Komisja Europejska, jako koordynator Inicjatywy Przejrzystości, zbiera na swojej stronie internetowej linki do serwisów tych krajów, które listy beneficjentów Funduszy Europejskich publikują. Zobacz, jak wydawane są pieniądze unijne w innych krajach.