Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów


Nazwa projektu:

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

II Infrastruktura sfery B+R

Działanie:

2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Beneficjent:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wartość projektu: 

607,99 mln złotych

Dofinansowanie UE:

427,42 mln złotych


Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

Projekt Wrocławskiego Centrum Badań to jedno z największych przedsięwzięć, które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka i jednocześnie jedna z największych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych w obszarze badań i rozwoju.

 

Efektem realizacji projektu będzie powstanie kompleksu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tys. m².  Zostaną one wyposażone w wysokiej klasy laboratoria wyposażone w nowoczesną, unikatową w skali kraju aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów.

Laboratoria będą oferowały możliwość wykonywania usług badawczych z dziedziny biotechnologii, zaawansowanych technologii medycznych oraz kompleksowej charakteryzacji materiałów, w tym nanomateriałów.

 

***

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

W skład kompleksu Wrocławskiego Centrum Badań wejdą laboratoria, biura i hotel.

 

***

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

Centralne laboratorium wyposażono w aparaturę badawczą z zakresu biotechnologii i nanomateriałów.

 

***

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

Łączna powierzchnia laboratoryjna nowych i wyremontowanych budynków wyniesie około 20 tys. m².

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska