Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2015

ECO Mobilność


Nazwa projektu:

„ECO – Mobilność”

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie:

1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Beneficjent:

Politechnika Warszawska 

Wartość projektu: 

27,92 mln złotych

Dofinansowanie UE:

23,27 mln złotych


Projekt zakłada opracowanie przyjaznych dla środowiska kompatybilnych systemów transportu miejskiego – lokalnego i osobistego do wykorzystywania przez wszystkich zainteresowanych użytkowników – w tym również osoby starsze lub niepełnosprawne.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom z posiadaną dysfunkcją narządów ruchu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nieograniczanego możliwością przemieszczania się i tym samym polepszenie dostępu do oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej, pracy i dóbr kultury.

W ramach platformy Eco-Mobilność realizowane będą następujące elementy:

 1. Personal Rapid Transit (PRT) – zeroemisyjny system transportu publicznego o charakterze indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, nie stanowiący żadnej bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wykorzystujących systemy wymienione w punktach 3-5.

  ECO Mobilność


 2. Zeroemisyjny miejski elektryczny eco-samochód, w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się za pomocą nowej generacji wózków inwalidzkich.

  ECO Mobilność


 3. Mechatroniczny System wspomagania ruchu „Veni-Prometeusz”, umożliwiający osobom niepełnosprawnym pionizację, poruszanie się i jednocześnie rehabilitację ruchową.


  ECO Mobilność  4. Wózek inwalidzki nowej generacji z opcją pokonywania stopni i przeszkód oraz innowacyjny wózek napędzany przy pomocy dwóch dźwigni.

  ECO Mobilność

 4. System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych z opcją leczenia funkcjonalnego umożliwiający poruszanie się i w miarę normalne funkcjonowanie osobie czasowo niepełnosprawnej ruchowo, którą może być ofiara wypadku lub osoba poddana leczeniu ortopedycznemu z powodu innych schorzeń.

  ECO Mobilność
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska