Menu


Toruń – Hanza nad WisłąNazwa projektu:

Toruń – Hanza nad Wisłą

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie:

6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

gmina miasta Toruń

Wartość projektu: 

24,03 mln złotych

Dofinansowanie UE:

10,64 mln złotych


 Toruń – Hanza nad Wisłą

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Ratusza Staromiejskiego, najważniejszego z muzeów toruńskich, prezentującego m.in. wielką kolekcję związaną z dziejami rzemiosła cechowego i handlu w Toruniu. Poszerzenie powierzchni wystawienniczych pozwoli na szerszą prezentację zgromadzonych w muzeum zbiorów tego typu.

Nastąpi także konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne Zamku Krzyżackiego, w tym m.in. realizacja systemu nagłaśniającego w celu przeprowadzania pokazów „Światło i Dźwięk”, wprowadzenie iluminacji świetlnej, adaptacja ruin Zamku do celów ekspozycyjnych i realizacji projektów turystycznych takich jak: turnieje rycerskie, pokazy dawnego rzemiosła, jarmarki średniowieczne, w czasie których prezentowane byłyby wyroby rzemieślnicze i rękodzieło.

Projekt przewiduje również zagospodarowanie przestrzeni ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi, w tym herby miast hanzeatyckich, herby kupieckie i znaki cechowe podwieszane pod latarniami, ustawienie rzeźby "Piernikarki Toruńskiej" oraz „Przekupki z wagą” na Rynku Nowomiejskim.

Projekt będzie realizowany na terenie Torunia w partnerstwie z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Nowy produkt turystyczny uwypukli handlowe tradycje średniowiecznego Starego i Nowego Miasta. Wykonanie zadań projektowych wpłynie też korzystnie na poziom atrakcyjności turystycznej województwa, dla którego Toruń jest centrum kulturalno-rekreacyjnym.

 

***

Ratusz Staromiejski w Toruniu

 Ratusz Staromiejski w Toruniu stanowił ważne miejsce wymiany handlowej z partnerami z Hanzy.

***

Herby rzemieślnicze

Herby rzemieślnicze to znaki rozpoznawcze zrzeszenia cechowego.

***

Tablice z nazwami i herbami hanzeatyckich miast na ul. Szerokiej

 Tablice z nazwami i herbami hanzeatyckich miast na ul. Szerokiej. 

***

Ruiny zamku krzyżackiego z podświetloną wieżą

 Ruiny zamku krzyżackiego z podświetloną wieżą ustępową - gdaniskiem.