Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

02-12-2015

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Projekt dotyczy zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku Głównego na cele unikalnej trasy turystycznej, która obejmie rezerwat archeologiczno-architektoniczny, wystawy muzealne i szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych.


Nazwa projektu:

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie:

6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

gmina miejska Kraków

Wartość projektu: 

37,92 mln złotych

Dofinansowanie UE:

13,55 mln złotych


 

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w KrakowieProjekt obejmuje swoim zasięgiem podziemia Rynku Głównego w Krakowie o powierzchni ok. 5 tys. m². Stworzony w ramach projektu podziemny szlak turystyczny jest unikatową atrakcją turystyczną w skali kraju i świata. Ideą projektu jest pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza, jako jednego z najważniejszych centrów handlowych, gospodarczych, finansowych i kulturalnych ówczesnego świata.

Utworzony w ramach projektu profesjonalny szlak turystyczny spełnia następujące funkcje:

  • ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego,
  • edukacyjną,
  • naukową,
  • kulturotwórczą,
  • informacyjno-promocyjną oraz
  • rekreacyjną.

Podstawową częścią przyszłej trasy turystycznej w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie jest rezerwat archeologiczno-architektoniczny, mający na celu ekspozycję reliktów dawnych budowli rynkowych, struktur ziemnych, historycznych dróg i innych zabytków archeologicznych obrazujących dzieje miejsca.

Zakres projektu obejmuje dwie główne części:

  • budowlaną, tj. prace mające na celu przygotowanie podziemi Rynku do pełnienia roli ekspozycyjnej,
  • ekspozycyjną, obejmującą aranżację i wyposażenie poszczególnych stref muzealnych oraz zaplecza do obsługi ruchu turystycznego.

Część ekspozycyjna projektu zakłada wykorzystanie nowatorskich form przekazu: makiet, inscenizacji, figur woskowych, prezentacji holograficznych, ekranów, kapsuł czasu  i stanowisk multimedialnych.

W planach znajduje się również forum multimedialne, centrum informacji turystycznej oraz część dla dzieci z pomocami dydaktycznymi związanymi z tematyką projektu.

Projekt ma unikatowy charakter, gdyż zakłada zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, umożliwiających niekonwencjonalny kontakt z eksponatami, przy wykorzystaniu nowatorskich form przekazu i zdobyczy techniki, m.in. wizualizacje cyfrowe, ekrany, stanowiska multimedialne i kapsuły czasu, prezentujące filmy fabularyzowane.

***

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Projekt obejmie swoim zasięgiem podziemia Rynku Głównego w Krakowie o powierzchni ok. 5 tys. m².


***

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Projekt dotyczy zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku Głównego
na cele unikalnej trasy turystycznej.

***


Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Podstawową częścią przyszłej trasy turystycznej będzie rezerwat archeologiczno-architektoniczny.

***

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Ideą projektu jest pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska