Menu


Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka


Nazwa projektu:

Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu "non-fusion" i "fusion" chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie:

1.4 Wsparcie projektów celowych

Beneficjent:

LfC Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

37,41 mln złotych

Dofinansowanie UE:

19,24 mln złotych


 

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowiekaCelem projektu jest opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia w praktyce, innowacyjnych technologii medycznych (implant, instrumentarium, procedura) do chirurgicznego leczenia schorzeń - przede wszystkim kręgosłupa.

Nowe systemy znajdą zastosowanie w leczeniu niedostatecznie dotąd obsługiwanych, bardzo złożonych, np. onkologicznych dysfunkcji kręgosłupa. Rozwiązania w postaci innowacyjnych metod i środków będą uwzględniać nie tylko wspomaganie biomechaniczne i małoinwazyjną chirurgię, ale także wsparcie psychologiczne, działania farmakologiczne czy biotechnologiczne. W związku z powyższym do realizacji interdyscyplinarnego projektu zostali zaproszeni m.in. eksperci z zakresu chirurgii oraz bioinżynierii, a i również znaczące ośrodki naukowe w kraju i za granicą.

Zakłada się, że innowacyjne technologie medyczne pozwolą na poprawę efektywności leczenia. Dadzą także szansę na wypełnienie luki w dotychczasowej praktyce medycznej, przywrócenie codziennej aktywności pacjentów, a także „zdrowe starzenie się” społeczeństwa. Projekt ma również za zadanie przynieść wymierne korzyści ekonomiczne zarówno dla budżetu państwa, jak i dla służby zdrowia wspomagając leczenie pacjentów w kraju i na świecie.

 

***

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Innowacyjne metody implantacji DERO rozszerzają zakres leczonych schorzeń oraz dają szansę
na "zdrowe starzenie się" społeczeństwa.***

 

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Do realizacji interdyscyplinarnego projektu zostali zaproszeni m.in. eksperci z zakresu chirurgii oraz bioinżynierii, 
jak również znaczące ośrodki naukowe w kraju i za granicą.


***
 

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Nowe systemy znajdą zastosowanie w leczeniu niedostatecznie dotąd obsługiwanych, bardzo złożonych,
np. onkologicznych dysfunkcji kręgosłupa.