Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

RSS

Zobacz jak działają Fundusze Europejskie


Poniżej znajdziesz przykłady projektów i inwestycji realizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Innym się udało, Tobie też może się udać. 

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu 

W ramach projektu powstały dwa obiekty sportowe, dzięki którym mieszkańcy pogranicza zyskali miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku. Nowe inwestycje podnoszą także atrakcyjność przygranicznych miejscowości.

więcej

Lepsza komunikacja: powiat nowotarski i preszowski

Lepsza komunikacja: powiat nowotarski i preszowski 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej atrakcyjnego turystycznie polsko-słowackiego regionu przygranicznego. Zmodernizowano infrastrukturę drogową prowadzącą do międzynarodowego przejścia granicznego Niedzica-Lysa nad Dunajcem.

więcej

Straż pożarna na pograniczu polsko-słowackim

Straż pożarna na pograniczu polsko-słowackim 

Gmina Porąbka po polskiej stronie granicy i miasto Turzovka na Słowacji położone są na terenach często nawiedzanych przez powodzie, wichury i inne klęski żywiołowe. Ścisła współpraca jednostek ratowniczych ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

więcej

Ekologia bez granic: wymiana doświadczeń i edukacja

Ekologia bez granic: wymiana doświadczeń i edukacja 

W projekcie uczestniczyło prawie 300 osób. Jego głównym celem był rozwój współpracy samorządów obu gmin dzięki organizacji seminarium i konferencji dla ich pracowników oraz edukacja uczniów w zakresie ekologii, m.in. poprzez wspólne wyjazdy do polskiej i czeskiej części Karkonoskiego Parku Narodowego.

więcej

System zdalnej oceny biomasy

System zdalnej oceny biomasy 

Celem projektu jest zbudowanie transgranicznego systemu informacyjnego „Biomasa”, wspomagającego zarządzanie zasobami leśnymi dla potrzeb zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony środowiska.

więcej

Edukacja krajoznawcza i historyczna

Edukacja krajoznawcza i historyczna. 

Gmina Police, Ogród Zoologiczny w Ueckermünde i Miasto Eggesin wspólnie realizują projekt służący edukacji krajoznawczej i historycznej. Inwestycje sfinansowane w jego ramach - tj. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Centrum Żeglugi oraz  rozszerzenie oferty ogrodu zoologicznego o akwarium Zalewu Szczecińskiego i  wybieg dla wilków - przyczynią się także do rozwoju turystyki na obszarze wsparcia.

więcej

Polepszenie transgranicznej współpracy kulturalnej

Polepszenie transgranicznej współpracy kulturalnej 

Ośrodek Teatralny Kana w 2009 roku wspólnie z niemieckim partnerem Schloss Broellin e.V. zrealizował szereg działań w zakresie transgranicznej promocji, zwiększenia mobilności mieszkańców i ułatwienia im wspólnego uczestnictwa w kulturze. Projekt miał na celu integrację organizacji i środowisk twórczych, a także stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty programowej kulturalnej i edukacyjnej.

więcej

Trasy rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

Trasy rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim 

W celu wsparcia aktywnej turystyki na obszarze powiatu Polickiego i powiatu Uecker-Randow wybudowano nowe ścieżki rowerowe i połączono w sieć już istniejące. Powstała trasa Pilchowo-Tanowo-Bartoszewo, wpisująca się w międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego, oraz wybudowano odcinek wzdłuż rzeki Uecker w ramach trasy Berlin-Uznam.

więcej

Budowa i wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie

Budowa i wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie 

W ramach projektu wybudowano Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażono miejsce spotkań w gminnym centrum w Neuenkirchen. Oprócz realizacji inwestycji, partnerzy podejmują działania wynikające z ich wieloletniego programu transgranicznej współpracy.

więcej

Europejski festiwal filmowy dokumentART - przekraczanie granic

Festiwal filmowy dokumentART - przekraczanie granic 

DokumentART to transgraniczny festiwal filmów dokumentalnych, który jest wspólnie przygotowywany oraz organizowany przed Polaków i Niemców. Odbywa się jednocześnie po obu stronach granicy - w Szczecinie i Neubrandenburgu.

więcej

Polsko-niemiecka publikacja o pracach przymusowych w Rzeszy

Polsko-niemiecka publikacja o pracach przymusowych w Rzeszy 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o losach polskich robotników przymusowych w okresie II wojny światowej poprzez wydanie publikacji. Partnerzy projektu – Muzeum w Stargardzie i PRORA-ZENTRUM – prowadzili badania nad historią miejsc pracy przymusowej w obu miastach, korzystając przy tym z archiwów regionalnych i ponadregionalnych.

więcej

Współpraca uniwersytetów w zakresie medycyny

Współpraca uniwersytetów w zakresie medycyny 

W ramach projektu rozszerzono istniejącą współpracę pomiędzy Zakładem Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie a Zakładem Hematologii Molekularnej Uniwersytetu w Greifswaldzie.

więcej

Renowacja wieży kościoła farnego w Gubinie

Renowacja wieży kościoła farnego w Gubinie 

Celem projektu jest turystyczne zagospodarowanie wieży kościoła farnego, który mieści się w centrum miasta Gubin oraz stworzenie transgranicznej platformy wymiany kulturalnej, naukowej i turystycznej.

więcej

Informacje dla turystów wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko

Informacje dla turystów wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko 

Powiat Märkisch-Oderland i Powiat Gorzowski oraz wybrane polskie i niemieckie miasta i gminy leżące wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko, stworzą wspólnie transgraniczny, jednolity turystyczny system oznakowania i informacji w bezpośrednim otoczeniu dworców kolejowych.

więcej

Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku

Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku 

W ramach projektu powstało Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku oraz rozpoczęto działania w związku z planowanym otwarciem Muzeum Włókiennictwa w Krnovie. Współpraca partnerów przy tworzeniu placówek pielęgnujących tradycje tkackie obejmowała także organizację warsztatów, seminariów, szkoleń i zajęć praktycznych związanych z wszystkimi procesami od obróbki włókien do gotowego wyrobu.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska