Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

RSS

Zobacz jak działają Fundusze Europejskie


Poniżej znajdziesz przykłady projektów i inwestycji realizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Innym się udało, Tobie też może się udać. 

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu 

W ramach projektu powstały dwa obiekty sportowe, dzięki którym mieszkańcy pogranicza zyskali miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku. Nowe inwestycje podnoszą także atrakcyjność przygranicznych miejscowości.

więcej

Lepsza komunikacja: powiat nowotarski i preszowski

Lepsza komunikacja: powiat nowotarski i preszowski 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej atrakcyjnego turystycznie polsko-słowackiego regionu przygranicznego. Zmodernizowano infrastrukturę drogową prowadzącą do międzynarodowego przejścia granicznego Niedzica-Lysa nad Dunajcem.

więcej

Straż pożarna na pograniczu polsko-słowackim

Straż pożarna na pograniczu polsko-słowackim 

Gmina Porąbka po polskiej stronie granicy i miasto Turzovka na Słowacji położone są na terenach często nawiedzanych przez powodzie, wichury i inne klęski żywiołowe. Ścisła współpraca jednostek ratowniczych ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

więcej

Polska-Słowacja: ochrona drewnianych cerkwi

Polska-Słowacja: ochrona drewnianych cerkwi 

Na obszarze pogranicza odrestaurowano 16 drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej – po stronie polskiej: w Łosiach, Nowicy, Przysłupie, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Gładyszowie, Czertezie i Petnej, a po stronie słowackiej: w Hunkovcach, Lukovie, Dobroslavej, Bodruzal, Prikrze, Miroli, Trocanach, Krive.

więcej

Wieża widokowa i nowe szlaki turystyczne na polsko-słowackim pograniczu

Wieża widokowa i nowe szlaki turystyczne na polsko-słowackim pograniczu 

Aby podnieść atrakcyjność regionu Kysuce i Rajcza, zadbano o transgraniczną infrastrukturę turystyczną. Kluczową inwestycją w projekcie była budowa wieży widokowej w gminie Stará Bystrica. Rozbudowa i połączenie szlaków turystycznych dała możliwość płynnego przejścia ze strony polskiej na stronę słowacką.

więcej

System PLUSK - wspólne zarządzanie gospodarką wodną

System PLUSK - wspólne zarządzanie gospodarką wodną 

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości planowania i monitorowania stanu środowiska naturalnego zgodnie z zintegrowaną polityką wodną Unii Europejskiej. Powstał wyspecjalizowany system informacji geograficznej PLUSK, który służy jako płaszczyzna wymiany informacji, analizy i zarządzania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. 

więcej

Połączenie drogowe Osturnia-Niedzica

Połączenie drogowe Osturnia-Niedzica 

Po polskiej i słowackiej stronie wyremontowano drogi, które prowadzą do międzynarodowego przejścia granicznego Lysá nad Dunajcom – Niedzica. Dzięki temu tereny pogranicza są łatwiej dostępne, a trasa jest bezpieczna dla podróżujących. W ten sposób połączono ze sobą również atrakcje turystyczne – Osturnię, znaną z rusińskich zabytków architektury ludowej oraz XIV-wieczny zamek w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim.

więcej

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków na polsko-słowackim pograniczu

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków na polsko-słowackim pograniczu 

Projekt był częścią zakrojonych na znacznie szerszą skalę działań mających na celu zapewnienie regionowi Orawy czystego środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz nowoczesnej oczyszczalni ścieków po stronie polskiej miała w tym wypadku wymiar transgraniczny, gdyż przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego nie tylko po jednej, ale również po drugiej stronie granicy.

więcej

W trosce o bezpieczeństwo transgranicznych turystów

W trosce o bezpieczeństwo transgranicznych turystów 

W związku z coraz większym ruchem turystycznym, nie tylko w okresie letnim, ale również w ciągu całego roku, w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych (które w ramach programu PHARE połączyła kładka przez Dunajec) zmodernizowana została trasa dla pieszych.

więcej

Wspólna rewitalizacja zabytkowego parku i budynku ratusza

Wspólna rewitalizacja zabytkowego parku i budynku ratusza 

W projekcie połączone zostały działania mające na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zrewitalizowano park przy zamku w słowackim Budatinie oraz zmodernizowano pomieszczenia zabytkowego ratusza w miejscowości Strumień w Polsce.

więcej

Nowa droga do słowackiego Bardejowa

Nowa droga do slowackiego Bardejowa 

W ramach projektu odnowiono historyczne połączenie między Polską a Słowacją, nieremontowane przez ponad 65 lat. Dzięki budowie drogi, dojazd z Jasła w Polsce do Bardejowa i uzdrowiska Bardejowskie Kupele na Słowacji został skrócony o blisko 20 kilometrów.

więcej

Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie

Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie 

W gminie Stryszawa nieużytkowany i niszczejący budynek dawnej leśniczówki, dworek pochodzący z połowy XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków, został zrewitalizowany i stał się siedzibą „Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej” z ośrodkiem dokumentacyjnym, stałą ekspozycją oraz pracownią informatyczno-multimedialną.

więcej

Dwie cerkwie – zbliżenie kultur pogranicza Polski i Słowacji

Dwie cerkwie - zbliżenie kultur pogranicza Polski i Słowacji 

Projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań inwestycyjnych związanych z odbudową zabytkowych cerkwi w Komańczy i Haburze. Jednocześnie prowadzone były działania mające na celu podnoszenie wiedzy na temat własnego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców terenów przygranicznych.

więcej

Rewitalizacja lasów na pograniczu

Rewitalizacja lasów na pograniczu 

Poprawa stanu środowiska to główny cel projektu rewitalizacji beskidzkich lasów. Na obszarze 1900 ha zasadzono ponad 11 mln sadzonek drzew, głównie jodeł, buków i świerków, czyli gatunków które dawniej dominowały w tamtejszym drzewostanie. 

więcej

Atrakcje dla aktywnych w Krośnie, Czarnorzekach, Svidniku i Preszowie

Wyciąg narciarski w Czarnorzekach 

Dzięki budowie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w kilku miejscowościach po polskiej i słowackiej stronie powstała wspólna sieć produktów turystyki aktywnej, a tym samym stworzono całoroczną ofertę dla turystów. Przeszkolono także animatorów zajęć i instruktorów sportowych, a także przeprowadzono akcje promujące powstałe inwestycje.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska