Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

RSS

Zobacz jak działają Fundusze Europejskie


Poniżej znajdziesz przykłady projektów i inwestycji realizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Innym się udało, Tobie też może się udać. 

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  

BreastLife – pierwszy na świecie tester do wykrywania raka piersi

BreastLife – pierwszy na świecie tester do wykrywania raka piersi 

BreastLife - pierwszy na świecie, innowacyjny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet  metodą termografii ciepłokrystalicznej powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty kulturalnej uczelni, zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa i dostępność studiów wyższych. Inwestycja miała na celu również podniesienie znaczenia ASP w Gdańsku jako ośrodka kulturalnego i artystycznego, a także zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

więcej

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej  

Mechatronika, biomechanika i nanoinżynieria – to dyscypliny podejmujące wyzwania XXI wieku. Naukowcy poszukują technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiej gospodarki. W nowym obiekcie w komfortowych warunkach kształci się ponad 4 tys. studentów. Do dyspozycji mają 8 nowoczesnych audytoryjnych sal wykładowych, 12 sal seminaryjno-ćwiczeniowych oraz prawie 100 laboratoriów.

więcej

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 

Modernizowana Trasa Armii Krajowej ma istotne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego, jak i tranzytowego. Droga przebiegająca przez Warszawę jest bowiem częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław ze wschodnią granicą państwa w Budzisku.

więcej

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska 

Wyposażone w nowoczesne multimedia Centrum Nanotechnologii A to nowa inwestycja Politechniki Gdańskiej, której budowę dofinansowano z Programu Infrastruktura i Środowisko. W lutym 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie.

więcej

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych dla dzieci poprzez dostawę sprzętu medycznego dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Sprzęt medyczny w Instytucie Matki i Dziecka 

Dzięki modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej podniesiono standard wyposażenia w sprzęt medyczny, poprawiono skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Możliwe będzie również utrzymywanie dobrego poziomu zdrowia populacji, szczególnie małych pacjentów makroregionu mazowieckiego.

więcej

Centrum Chirurgii Endowaskularnej

Centrum Chirurgii Endowaskularnej 

Operacje wykonywane przez chirurgów naczyniowych są często zabiegami ratującymi dany narząd lub życie chorego. Zakupione w ramach projektu dwa angiografy pozwalają na wykrycie zwężeń, niedrożności, zmian lub anomalii w budowie anatomicznej tętnic i żył. Badania naczyniowe stosuje się m.in. w tętniakach aorty i miażdżycy tętnic. Można je połączyć z zabiegiem leczniczym – podać lek w zmienione miejsce lub zamknąć naczynie.

więcej

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego 

Rozmaitość rzeźby terenu (jeziora i kotły polodowcowe, strome, kamieniste zbocza, torfowiska) oraz klimatyczna różnorodność powodują, że Karkonoski Park Narodowy nazywany jest "wyspą arktyczno-alpejskiej tundry" w centrum Europy. Na jego obszarze występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Trudno jednak znaleźć w Karkonoszach obszar pozostający poza wpływem człowieka. Wobec tego na obszarze Parku prowadzone są działania mające na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, poprawę stanu obszarów Natura 2000 oraz zabezpieczenie zasobów genowych zagrożonych gatunków fauny i flory.

więcej

Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kompleks Naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Fizyka techniczna, biologia, biotechnologia i matematyka to główne obszary badań, które będą prowadzone w otwartym w maju 2013 r. Kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

więcej

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny

Zabytkowy Historyczny Kompleks Dworca Wrocław Główny 

Po ponad dwóch latach prac remontowych dworzec Wrocław Główny został udostępniony podróżnym w czerwcu 2012 r. Inwestycja o wartości prawie 362 mln zł otrzymała niemal 181 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki dotacji kompleksowo zmodernizowany obiekt łączy w sobie historyczną bryłę z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

więcej

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu

Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku wydmowego w Helu 

Zwiedzanie naturalnego siedliska wydmowego Helu jest możliwe już od jesieni 2011 roku. Projekt zakładał przywrócenie walorów krajobrazowych na zdegradowanym obszarze oraz ochronę rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Park wydmowy będzie także doskonałym miejscem edukacji na temat wybrzeża bałtyckiego.

więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o. 

Zakład Hispano Suiza w Sędziszowie Małopolskim zajmujący się budową części do silników lotniczych zmodernizował oczyszczalnię ścieków tworząc zamknięty obiekt wody z galwanizerni. To obecnie jedna z najbardziej skomplikowanych instalacji tego rodzaju w Polsce.

więcej

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna 

Projekt terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu jest jedną z trzech inwestycji o najwyższej wartości dofinansowania w ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko. Jest też przykładem wręcz modelowego przygotowania i wdrażania tak skomplikowanej inwestycji.

więcej

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – Politechniki Warszawskiej

 

Nowy gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych jest pierwszym od blisko 40 lat nowym budynkiem dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Dzięki przedsięwzięciu uczelnia poszerzy i uatrakcyjni swoją ofertę infrastrukturalną. Nowoczesne sale wykładowe, konferencyjne i laboratoria zostaną wyposażone w zestawy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne. Pozwoli to na zwiększenie potencjału dydaktycznego oraz  przyczyni się do podniesienia jakości usług edukacyjnych i badawczych.

więcej

Badania w NeoLek

 

NeoLek jest najnowocześniejszym w Polsce interdyscyplinarnym laboratorium, w którym prowadzone są kompleksowe badania potencjalnych leków przeciwnowotworowych, a także opracowywane są własne preparaty i technologie wykorzystujące różne nośniki substancji leczniczych.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska