Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

RSS

Zobacz jak działają Fundusze Europejskie


Poniżej znajdziesz przykłady projektów i inwestycji realizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Innym się udało, Tobie też może się udać. 

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu

Nowe obiekty sportowe na polsko-słowackim pograniczu 

W ramach projektu powstały dwa obiekty sportowe, dzięki którym mieszkańcy pogranicza zyskali miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku. Nowe inwestycje podnoszą także atrakcyjność przygranicznych miejscowości.

więcej

Edukacja krajoznawcza i historyczna

Edukacja krajoznawcza i historyczna. 

Gmina Police, Ogród Zoologiczny w Ueckermünde i Miasto Eggesin wspólnie realizują projekt służący edukacji krajoznawczej i historycznej. Inwestycje sfinansowane w jego ramach - tj. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Centrum Żeglugi oraz  rozszerzenie oferty ogrodu zoologicznego o akwarium Zalewu Szczecińskiego i  wybieg dla wilków - przyczynią się także do rozwoju turystyki na obszarze wsparcia.

więcej

Polepszenie transgranicznej współpracy kulturalnej

Polepszenie transgranicznej współpracy kulturalnej 

Ośrodek Teatralny Kana w 2009 roku wspólnie z niemieckim partnerem Schloss Broellin e.V. zrealizował szereg działań w zakresie transgranicznej promocji, zwiększenia mobilności mieszkańców i ułatwienia im wspólnego uczestnictwa w kulturze. Projekt miał na celu integrację organizacji i środowisk twórczych, a także stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty programowej kulturalnej i edukacyjnej.

więcej

Trasy rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

Trasy rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim 

W celu wsparcia aktywnej turystyki na obszarze powiatu Polickiego i powiatu Uecker-Randow wybudowano nowe ścieżki rowerowe i połączono w sieć już istniejące. Powstała trasa Pilchowo-Tanowo-Bartoszewo, wpisująca się w międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego, oraz wybudowano odcinek wzdłuż rzeki Uecker w ramach trasy Berlin-Uznam.

więcej

Budowa i wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie

Budowa i wyposażenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie 

W ramach projektu wybudowano Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażono miejsce spotkań w gminnym centrum w Neuenkirchen. Oprócz realizacji inwestycji, partnerzy podejmują działania wynikające z ich wieloletniego programu transgranicznej współpracy.

więcej

Europejski festiwal filmowy dokumentART - przekraczanie granic

Festiwal filmowy dokumentART - przekraczanie granic 

DokumentART to transgraniczny festiwal filmów dokumentalnych, który jest wspólnie przygotowywany oraz organizowany przed Polaków i Niemców. Odbywa się jednocześnie po obu stronach granicy - w Szczecinie i Neubrandenburgu.

więcej

Renowacja wieży kościoła farnego w Gubinie

Renowacja wieży kościoła farnego w Gubinie 

Celem projektu jest turystyczne zagospodarowanie wieży kościoła farnego, który mieści się w centrum miasta Gubin oraz stworzenie transgranicznej platformy wymiany kulturalnej, naukowej i turystycznej.

więcej

Informacje dla turystów wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko

Informacje dla turystów wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko 

Powiat Märkisch-Oderland i Powiat Gorzowski oraz wybrane polskie i niemieckie miasta i gminy leżące wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko, stworzą wspólnie transgraniczny, jednolity turystyczny system oznakowania i informacji w bezpośrednim otoczeniu dworców kolejowych.

więcej

Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku

Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku 

W ramach projektu powstało Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku oraz rozpoczęto działania w związku z planowanym otwarciem Muzeum Włókiennictwa w Krnovie. Współpraca partnerów przy tworzeniu placówek pielęgnujących tradycje tkackie obejmowała także organizację warsztatów, seminariów, szkoleń i zajęć praktycznych związanych z wszystkimi procesami od obróbki włókien do gotowego wyrobu.

więcej

Przystanie kajakowe na Odrze i Olzie

Przystanie kajakowe na Odrze i Olzie 

Dzięki przeprowadzonym pracom, możliwe było udostępnienie obu granicznych rzek wodniakom. Wybudowano przystanie na Odrze w: Zabełkowie, Krzyżanowicach, Pudlovie, Starym Bohuminie oraz na brzegu Olzy w Vernovicach. Zorganizowano także cztery imprezy, których celem było rozpropagowanie rozwijanego produktu turystycznego wśród mieszkańców pogranicza i turystów.

więcej

Cieszyn: jedno miasto, jedna kultura

Cieszyn: jedno miasto, jedna kultura 

Projekt polegał na organizacji szeregu transgranicznych imprez kulturalnych. Jego celem było wspieranie więzi pomiędzy mieszkańcami polskiego Cieszyna i czeskiego Těšína oraz umoliwienie im wspólnego spędzania wolnego czasu.

więcej

Budowa ścieżki rowerowej w ramach międzynarodowej trasy EUROVEL0 10

Budowa ścieżki rowerowej w ramach międzynarodowej trasy EUROVEL0 10 

Projekt miał na celu wybudowanie odcinków Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz w Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10. Powstało 15 km ścieżek, co pozwoliło na połączenie miejscowości i włączenie ich do trasy stanowiącej atrakcyjny produkt turystyki transgranicznej.

więcej

Polska-Słowacja: ochrona drewnianych cerkwi

Polska-Słowacja: ochrona drewnianych cerkwi 

Na obszarze pogranicza odrestaurowano 16 drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej – po stronie polskiej: w Łosiach, Nowicy, Przysłupie, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Gładyszowie, Czertezie i Petnej, a po stronie słowackiej: w Hunkovcach, Lukovie, Dobroslavej, Bodruzal, Prikrze, Miroli, Trocanach, Krive.

więcej

SEASIDE - dziedzictwo kulturowe Morza Bałtyckiego

SEASIDE - dziedzictwo kulturowe Morza Bałtyckiego 

Celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego związanego z Morzem Baltyckim w celu wzmocnienia wspólnej tożsamości miast i regionów nadbałtyckich. Do ich promocji na rynku turystycznym ma przyczynić się współpraca muzeów morskich i zorganizowanie międzynarodowych festiwali morskich.

więcej

Wieża widokowa i nowe szlaki turystyczne na polsko-słowackim pograniczu

Wieża widokowa i nowe szlaki turystyczne na polsko-słowackim pograniczu 

Aby podnieść atrakcyjność regionu Kysuce i Rajcza, zadbano o transgraniczną infrastrukturę turystyczną. Kluczową inwestycją w projekcie była budowa wieży widokowej w gminie Stará Bystrica. Rozbudowa i połączenie szlaków turystycznych dała możliwość płynnego przejścia ze strony polskiej na stronę słowacką.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska