Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


19-10-2018

Dolnośląskie rozliczyło z Brukselą swój program regionalny

Dolnośląskie to kolejne województwo, które rozliczyło swój program regionalny na lata  2007-2013. Komisja Europejska (KE) przekazała końcową płatność, tym samym program został zamknięty. 

"Do naszego budżetu wpłynęła z Brukseli kwota nieco ponad 62 mln euro. Wypłata z Komisji oznacza, że wykorzystane zostały wszystkie dostępne w programie fundusze" - powiedział minister Jerzy Kwieciński.

"Dla władz regionu oznacza to, że w pełni mogą skoncentrować się na realizacji obecnej i przygotowaniach do kolejnej unijnej perspektywy finansowej" - dodał mister.

Zgodnie z unijnymi przepisami, w okresie 2007-2013, KE refundowała wydatki przedkładane przez instytucje zarządzające do poziomu 95% alokacji, pozostawiając 5% środków na poczet ostatnich rozliczeń przy wypłacie salda końcowego. Instytucje zarządzające programami regionalnymi i krajowymi były zobowiązane złożyć dokumenty zamknięcia do końca marca 2017 roku. Był to pierwszy etap procesu rozliczenia programów z KE.  

"Pod koniec zeszłego roku KE zachęcała instytucje zarządzające do skorzystania z procedury tzw. szybkiego zamknięcia. - Było to możliwe z uwagi na fakt, że we wszystkich programach udało się osiągnąć nadwyżkę prawidłowych wydatków. Były one sfinansowane z krajowego budżetu, teraz czekamy na ostateczne rozliczenia i refundacje" - wyjaśnił minister Kwieciński. 

Na końcową płatność i zamknięcie swoich programów z perspektywy 2007-2013 czekają jeszcze trzy województwa: łódzkie, mazowieckie i pomorskie. Łączna kwota, która zasili budżet państwa w ramach rozliczenia programów regionalnych to niemal 864 mln euro. Dotychczas, z tytułu rozliczenia trzynastu RPO do polskiego budżetu wpłynęło już ponad 671 mln euro.