Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-08-2015

Efekty wdrażania 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz większa dostępność zasobów informacyjnych – to tylko niektóre efekty wdrażania 7 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" w Programie Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG).
 
Już dziś, dzięki realizacji inicjatyw w ramach 7 osi POIG możliwe jest załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet. Wpływa to na usprawnienie mechanizmów administracji publicznej, a także na poprawę jakości życia obywateli i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 
Łącznie ze środków POIG realizowanych jest 39 projektów z zakresu e-administracji. Ich wartość dofinansowania wynosi około 3,8 mld zł.
 
Przedsięwzięcia realizowane w 7 osi POIG dotyczą różnych obszarów życia publicznego. Przykładowo - poza wspomnianym obszarem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej - liczne udogodnienia w zakresie realizacji usług publicznych wiążą się ze:
  • sprawami obywatelskimi,
  • bezpieczeństwem publicznym,
  • sądownictwem,
  • zgłoszeniami celnymi i podatkowymi,
  • zabezpieczeniem społecznym,
  • ochroną zdrowia,
  • dostępem do informacji sektora publicznego oraz aktualnymi i wiarygodnymi danymi przestrzennymi.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który  w sposób graficzny podsumowuje ogólne efekty wdrażania 7 osi Programu. Poniższa prezentacja została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w POIG.

Pobierz plik:

Nowa jakość, czyli co administracja zrobiła dla obywatela - efekty wdrazania 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,7 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska