Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-07-2015

Kolejna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wsparcie dla dużego projektu w Programie Innowacyjna Gospodarka

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie ze środków UE dla projektu "Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.". Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie 253 nowych miejsc pracy, w tym 16 w dziale badawczo-rozwojowym (B+R) spółki.


Projekt, realizowany w miejscowości Polkowice (województwo dolnośląskie), polega na dywersyfikacji produkcji, poprzez wprowadzenie na rynek docelowy znacząco ulepszonych produktów - kompresorów do klimatyzacji samochodowych. Uruchomienie produkcji będzie wiązało się z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają znacznie przyspieszyć proces produkcji kompresorów, poprawić ich jakość i wytrzymałość. Mają być również bardziej przyjazne środowisku naturalnemu w porównaniu do dotychczas stosowanych technologii.

W ramach inwestycji utworzone zostaną 253 nowe miejsca pracy (z czego 16 w dziale B+R). Spółka w wyniku realizacji planowanej inwestycji planuje utworzenie nowej jednostki w swoich strukturach - odrębnego działu B+R, który będzie prowadzić badania dotyczące rozwijania posiadanego know-how, dążąc tym samym do poprawy jakości oferowanych produktów oraz wdrażania nowych rozwiązań w procesie produkcji. Planowana jest współpraca działu z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi grupy Sanden oraz z polskimi jednostkami naukowymi (m.in. z Politechniką Wrocławską).  Projekt, o wartości całkowitej ponad 300 mln zł, uzyskał dofinansowanie ze środków działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości ok. 73 mln zł.

***

Duże projekty POIG

W ramach POIG przewidziano realizację 31 dużych projektów o wartości całkowitej przekraczającej próg 50 mln euro. 26 inwestycji uzyskało już potwierdzenie dofinansowania przez Komisję Europejską, Komisja Europejska wydała również 3 negatywne decyzje, natomiast 2 projekty nadal są w ocenie Komisji.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska