Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-08-2018

Kolejne Regionalne Programy Operacyjne rozliczone

Kolejne województwa rozliczyły swoje Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2007-2013. Budżet państwa zasiliło niemal ćwierć miliarda euro.

"W sierpniu Komisja Europejska przekazała do Polski prawie 246 mln euro. To kolejne płatności końcowe ze jej strony w związku z rozliczeniem RPO pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubuskiego i podlaskiego" - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

 Do budżetu państwa wpłynęło:

  • 59 642 045,40 euro z tytułu rozliczenia RPO Województwa Lubelskiego (1.08.2018 r.)
  • 67 793 161,10 euro z tytułu rozliczenia RPO Województwa Małopolskiego (2.08.2018 r.)
  • 59 939 347,85 euro z tytułu rozliczenia RPO Województwa Podkarpackiego (6.08.2018 r.)
  • 24 717 754,90 euro z tytułu rozliczenia RPO Województwa Lubuskiego (16.08.2018 r.)
  • 33 627 148,55 euro z tytułu rozliczenia RPO Województwa Podlaskiego (17.08.2018 r.)

 

"Do tej pory z tytułu rozliczenia dwunastu programów do Polski trafiła kwota ponad 609 mln euro" - podkreślił minister Kwieciński.

To łączna kwota wypłat końcowych za programy województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubuskiego i podlaskiego.

Zgodnie z unijnymi przepisami, w perspektywie finansowej 2007-2013, KE refundowała wydatki przedkładane przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami do poziomu 95% przyznanych na nie funduszy UE, pozostawiając 5% środków na poczet ostatnich rozliczeń przy wypłacie salda końcowego. Instytucje zarządzające programami regionalnymi i krajowymi były zobowiązane złożyć dokumenty zamknięcia do końca marca 2017 roku. Był to pierwszy etap procesu rozliczenia programów z KE.

W odniesieniu do polskich programów wykorzystana została procedura tzw. szybkiego zamknięcia.

"Było to możliwe z uwagi na fakt, że we wszystkich programach udało się osiągnąć nadwyżkę prawidłowych wydatków. Były one sfinansowane z krajowego budżetu, teraz realizowane są ostateczne rozliczenia i refundacje" – wyjaśnił minister Kwieciński.

Na płatności końcowe czekają programy czterech województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego.

"Oczekiwana kwota wypłat z tytułu rozliczenia pozostałych RPO wynosi ponad 245 mln euro"– podsumował minister Kwieciński.