Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


21-05-2015

Nauka na rzecz biznesu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dzięki ponad 20 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie utworzyła Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz. Prowadzone będą w nim badania z zakresu transportu, mechaniki, prototypowania, psychologii eksperymentalnej oraz bezpieczeństwa żywności.

W Innowacyjnym Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz znajdują się cztery nowoczesne laboratoria: 2 realizujące badania w dziedzinie transportu (diagnostyki materiałów i konstrukcji oraz badań systemów mechanicznych), laboratorium analiz substancji szkodliwych w produktach rolnictwa i żywności oraz psychologii eksperymentalnej. 

 

Laboratorium Innowacyjnego Centrum Diagnostyki Badań i Analiz WSEI

 

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

Źródło zdjęć: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Wysokiej jakości aparatura nowych pracowni umożliwi przedsiębiorcom i zespołom badawczym realizację wspólnych badań, których wyniki będą wykorzystywane w praktyce gospodarczej, tj. służyć będą tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych produktów i rozwiązań.

O możliwościach, jakie stwarza Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz dyskutowano podczas konferencji naukowej pn. „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce – komercjalizacja badań”, która odbyła się 21 maja br. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

***

Całkowita wartość projektu „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI" to 23,5 mln zł, z czego ponad 20 mln zł pochodzi z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Inwestycja została zrealizowana w ramach Działania 1.3 Wspieranie innowacji.