Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-02-2016

Rozwój Polski Wschodniej: jeden program – pięć województw – ogrom korzyści

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Rozwój Polski Wschodniej

Blisko 2,4 tys. nowych miejsc pracy, pożyczki i poręczenia dla 2,9 tys. małych i średnich firm, nowocześniejsza infrastruktura 21 szkół wyższych, 650 nowych i zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i w firmach, 423 sztuki taboru komunikacji miejskiej – to tylko niektóre efekty Programu Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW). – Rozliczenia jeszcze trwają, ale już dziś możemy powiedzieć, że zakończyliśmy wszystkie projekty i wykorzystaliśmy blisko 10 mld zł na rozwój Polski Wschodniej – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Program na finiszu

Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej dobiega końca. Ostatni rok wdrażania PO RPW był wyjątkowo wymagający, zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji zaangażowanych w realizację programu. Aby w pełni wykorzystać alokację należało intensywnie monitorować realizację projektów oraz racjonalnie i sprawnie zagospodarować pojawiające się oszczędności. – Dlatego ministerstwo podjęło liczne i co najważniejsze, skuteczne działania. Wskazaliśmy je w programie naprawczym dla funduszy 2007-2013 – zaznaczył wiceminister.

Pod koniec 2015 r. udało się wprowadzić kolejne, korzystne dla beneficjentów zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Ponadto wolne środki programu przeznaczono na tzw. instrumenty zwrotne – przedłużono realizację projektu dotyczącego udzielania pożyczek i poręczeń mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

– W grudniu uzgodniliśmy z KE rozszerzenie „podstawy certyfikacji” programu, tj. kwoty wydatków od której Komisja nalicza i wypłaca Polsce środki UE w związku z realizacją programu, o środki przedsiębiorców wniesione do projektów jako wkład własny. Równie istotna była zgoda Komisji na podpisywanie umów o dofinansowanie w 2016 r. Zebraliśmy informacje o inwestycjach spełniających wymogi i kwalifikujących się do refundacji z PO RPW, aby w pełni zagospodarować możliwe oszczędności – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Kwestią priorytetową pozostaje sprawna realizacja działań związanych z zamykaniem PO RPW, czyli przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektów, zatwierdzenie wniosków o płatność końcową oraz przygotowanie dla KE dokumentów zamknięcia programu. Niezwykle ważne dla przyszłych działań jest również przeprowadzenie rzetelnej oceny licznych efektów PO RPW.

 

Informacja prasowa Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (PDF 455 KB) 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska