Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...12idź do:  
22-12-2016

Konsultacje projektu zmiany rozporządzenia regulującego wsparcie dla ośrodków innowacyjności w Programie Innowacyjna Gospodarka

20 grudnia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
07-06-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

6 czerwca 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.3).

więcej
18-05-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 maja 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.2).
więcej
18-04-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 kwietnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.1).

więcej
10-03-2016

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

8 marca 2016 r. Sekretarz Stanu, Jerzy Kwieciński, zatwierdził aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 9 marca 2016 r.

więcej
20-01-2016
Podpisywanie dokumentu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Minister Rozwoju, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 19 stycznia 2016 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej
16-12-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15 grudnia 2015 r. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.9). Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

więcej
06-11-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

4 listopada 2015 r. Pan Waldemar Sługocki zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.8).

więcej
17-09-2015
Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 września 2015 r. z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Pan Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.6).

więcej
08-09-2015

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

więcej
27-08-2015
Logo Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opublikowaliśmy Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

25 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

więcej
22-04-2015

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

21 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
21-04-2015

XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w trybie obiegowym

W dniach 3-14 kwietnia 2015 r. odbył się w trybie obiegowym XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ).

więcej
18-02-2015

Aktualizacja listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej

W ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) dokonano przesunięcia trzech inwestycji na listę podstawową oraz usunięto jeden projekt z listy rezerwowej. Ponadto zaktualizowano dane o projektach w oparciu o bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz na podstawie informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczących PO RPW.

więcej
19-12-2014
logo programu Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

więcej
strona:12345...12idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska