Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

20-01-2016
Podpisywanie dokumentu

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Minister Rozwoju, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 19 stycznia 2016 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej
24-06-2014

Regionalne konferencje konsultacyjne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

W trzech regionach odbędą się konferencje konsultacyjne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Organizatorami spotkań są Urzędy Marszałkowskie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

więcej
04-06-2014

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

4 czerwca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz projektu raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 lipca 2014 r.

więcej
31-01-2014

Konsultacje projektu Transnarodowego Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i projektu raportu oddziaływania na środowisko (SEA)

Program Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) jest obecnie w fazie opracowania. Konsultacje społeczne, organizowane przez Instytucję Zarządzającą z siedzibą w Rostocku (Niemcy), rozpoczęły się 31 stycznia 2014 r. Celem Programu na lata 2014-2020 jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

więcej
30-10-2013

Trwają zapisy na konferencję

Jeszcze przez tydzień można rejestrować się na konferencję organizowaną w ramach konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Odbędzie się ona 6 listopada 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

więcej
16-10-2013
Początek konsultacji społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Początek konsultacji społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020"

17 października 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i potrwają do 8 listopada 2013 r.

więcej
16-10-2013

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w terminie 16 października - 7 listopada 2013 r.

więcej
02-07-2013

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, po uzgodnieniu z właściwymi organami, w dniu 1 lipca 2013 r. podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej
25-01-2010

Opublikowano polskie tłumaczenie Wytycznych w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski Wytycznymi w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

więcej
08-12-2009
VI posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

VI posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

 - Dynamiczny wzrost wydatków widzimy we wszystkich programach. W przyszłym roku zakładamy wydatkowanie na poziomie 29 mld zł - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, otwierając VI posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, które odbyło się 7 grudnia 2009 r. w Warszawie.

więcej
01-12-2008

Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

W związku z wejściem w życie 15 listopada 2008 r. Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy, że z tą datą organem odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów Natura 2000 stał się właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

więcej
14-11-2008

Konferencja: Ocena oddziaływania na środowisko projektów infrastrukturalnych – zastosowanie metodyki „Ocena Życia Cyklu (LCA)”

20 listopada 2008 r. w Krakowie odbędzie się konferencja "Ocena oddziaływania na środowisko projektów infrastrukturalnych – zastosowanie metodyki Ocena Życia Cyklu (LCA)". Głównym celem konferencji będzie zaprezentowanie ocen wpływu na środowisko projektów infrastrukturalnych oraz możliwość zastosowania metodyki Oceny Cyklu Życia (LCA).

Kraków, Andel’s Hotel Kraków, ul. Pawia 3, godz. 12.00-17.00

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska