Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...74idź do:  
06-11-2015

Spotkanie dotyczące dokumentacji konkursowej dla Działania I.1 Drogi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Dokumentacja konkursowa Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

więcej
24-09-2015
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Dobre zmiany w Polsce Wschodniej

O funduszach unijnych dla Polski Wschodniej i związanych z nimi szansach rozmawiali uczestnicy panelu „Nowa perspektywa finansowa UE” podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentowała wiceminister Iwona Wendel. Przedstawiciele MIiR uczestniczyli również w innych debatach prowadzonych w trakcie Kongresu.

więcej
23-01-2015

Fundusze Europejskie w mediach 24 – 30 stycznia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim, w szczególności prezentującymi możliwości korzystania ze środków europejskich na lata 2014-2020.

więcej
13-01-2015

Konferencja „Koordynacja działań z zakresu mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020: efekty prac Ponadnarodowej Sieci ds. Mobilności.”

10 lutego 2015 r. w Marsylii, we Francji, odbędzie się konferencja, organizowana przez Ponadnarodową Sieć ds. Mobilności, dotycząca działań z zakresu mobilności ponadnarodowej finansowanych z EFS na rzecz młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej
08-12-2014
minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak

Minister Maria Wasiak na Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2014

Rola Funduszy Europejskich w realizacji zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego – to główne tematy wystąpienia minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowej Konferencja POWER RING 2014 - „Europejski Rynek Energii: między zjednoczoną Europą, a narodową autonomicznością”. Odbyła się ona  8 grudnia 2014 r. w Warszawie.

więcej
05-12-2014
logo Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 i Interreg Europa Środkowa

Spotkanie informacyjne na temat 1. naboru w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat 1. naboru wniosków w Programach Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Celem spotkania jest przedstawienie informacji niezbędnych dla wnioskodawców i potencjalnych partnerów w projektach obu transnarodowych programów obejmujących terytorium Polski.

więcej
26-11-2014
Wiceminister Dorota Pyć podczas konferenacji "Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014"

Współpraca transnarodowa w Regionie Morza Bałtyckiego

- Program Region Morza Bałtyckiego umożliwia współdziałanie instytucji, również tych oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Aktywne zaangażowanie we współpracę wielu organizacji potwierdza, że rozwiązywanie wspólnych problemów jest istotnym elementem procesu integracji europejskiej i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego - powiedziała 26 listopada 2014 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć podczas wystąpienia otwierającego konferencję „Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014”.

więcej
24-11-2014

"Formy wsparcia z Funduszy Europejskich osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne w Siemiatyczach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku wraz z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego zapraszają 9 grudnia 2014 r. na spotkanie informacyjne w Siemiatyczach  pt. "Formy wsparcia z Funduszy Europejskich osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej".
więcej
21-11-2014

„Venture capital – jak skutecznie zwiększyć wartość firmy” - cykl konferencji

Krajowy Fundusz Kapitałowy zaprasza do udziału w cyklu konferencji: Venture capital – więcej niż kapitał. Bezpłatne spotkania z polskimi i zagranicznymi ekspertami od venture capital dla przedsiębiorców odbędą się jeszcze w: Lublinie, Poznaniu i Gdańsku. Wszyscy zainteresowani udziałem mogą się rejestrować na stronie Krajowego Funduszu Kapitałowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

więcej
17-11-2014

Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

20 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Hotelu Radisson Blu Sobieski przy Pl. Artura Zawiszy 1 w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim.

więcej
07-11-2014

Giełda Produktów Finansowych JEREMIE

4 listopada 2014 r. w poznańskim Hotelu Mercure odbyła się konferencja pt. „Giełda produktów finansowych JEREMIE”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydarzenie otworzyli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Krzysztof Antczak.

więcej
05-11-2014

V Forum Rozwoju Mazowsza. Grow up start up

Na Stadionie Narodowym trwa impreza wystawienniczo-konferencyjna, której organizatorem jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Podczas tego wydarzenia, Mazowsze prezentuje efekty wdrażania środków unijnych dla mijającej perspektywy 2007 - 2013. Tylko w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego (RPO WM)  i Programu Kapitał Ludzki (PO KL), do naszego regionu trafiło ponad 10 300 mld zł.

więcej
04-11-2014
Logo kwitnące opolskie

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Poddziałania 1.1.2 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikroprzedsiębiorców z województwa opolskiego na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.  

więcej
03-11-2014
pracownicy

Ruszyła rejestracja na szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Od 31 października 2014 r. beneficjenci, potencjalni beneficjenci oraz przedstawiciele instytucji w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska mogą przesyłać swoje zgłoszenia na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Środowiska. Spotkania będą się odbywać w Warszawie, w listopadzie i grudniu 2014 r.

więcej
28-10-2014

V Forum Rozwoju Mazowsza przed nami - zarejestruj się już dziś!

Tegoroczna edycja  zgromadzi 80 wystawców. W ramach przedsięwzięcia, oprócz części wystawienniczej w programie zaplanowano także całodzienne wystąpienia na dwóch scenach. Przygotowano łącznie 23 sesje tematyczne. Chcemy wspólnie z Państwem dokonać przeglądu doświadczeń, z ostatnich lat zarządzania i wdrażania Funduszy Europejskich, z drugiej zaś przedstawić zebranym aktualne informacje na temat dostępnych jeszcze dotacji i stanu przygotowania do konkursów z nowej puli środków na lata 2014-2020.

Stadion  Narodowy, Aleja Księcia J. Poniatowskiego 1, Warszawa , 4-5 listopada 2014 r.

więcej
strona:12345...74idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska