PFE http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl Ministerstwo Rozwoju BPI@mrr.gov.pl (Biuro Prasowe) PL-pl Ogólny Tue, 30 May 2017 09:24:25 +0200