Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-11-2014

Konkurs dotacji na działania informacyjne Funduszy EuropejskichAktualne informacje o konkursach dotacji publikowane są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Dotacje dla mediów i partnerów.

 

***

 

 

Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Spośród 86 przyjętych wniosków, Komisja wyłoniła 17 projektów (w tym 2 warunkowo), które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 7 551 130,64  złotych, co stanowi niepełną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu (wynosiła ona 9 mln złotych) z uwagi na fakt, że w opinii Komisji konkursowej pozostałe wnioski przedstawiały propozycje działań nieodpowiadające w pełni celom i założeniom konkursu lub ich budżet był zbyt wysoki.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

 

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Media, w których prowadzone będą działania

Wysokość dotacji

                    Projekty radiowe

Grupa RMF
Sp. z o.o. Sp. k.

Kierunek: Fundusze

RMF FM, RMF Classic, RMF MAXXX

548 972,80

ZET Premium
Sp. z o. o.

Program na Sukces

Radio Zet

450 300,00

Polskie Radio S.A.

Fundusze Europejskie - Nowa Perspektywa

Program 1 Polskiego Radia

216 857,14

Projekty prasowe

Gremi Business Communication
Sp. z o.o.

Nowe euro z UE szansą na rozwój firm i gmin

Rzeczpospolita, Sukces

280 173,00

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.

"PULS Funduszy Unijnych"

Puls Biznesu, Puls Biznesu Extra, Puls medycyny, Puls Farmacji

369 588,20

Infor Biznes
Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie - praktycznie

Dziennik Gazeta Prawna

320 000,00

Polskapresse
Sp. z o. o.

Fundusze Europejskie. Nowe Rozdanie

Echo Dnia

Gazeta Codzienna Nowiny

Gazeta Lubuska

Gazeta Pomorska

Głos - Dziennik Pomorza

Kurier Poranny

Nowa Trybuna Opolska

Polska Dziennik Bałtycki

Polska Dziennik Łódzki

Polska Dziennik Zachodni

Polska Gazeta Krakowska

Polska Gazeta Wrocławska

Polska Głos Wielkopolski

Polska Kurier Lubelski

Polska Metropolia Warszawska

478 732,00

Biuro Reklamy Gazet Lokalnych
Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o Funduszach Europejskich

Ponad 60 tygodników lokalnych

546 000,00

Murator S.A.
(ZPR Media S.A.)

Polaku, sięgnij po Fundusze Unijne

Super Express, Murator, Zdrowie, M jak Mama

520 000,00

Ringier Axel Springer Polska
Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie - co dalej, co jeszcze, co nowego?

Fakt, Przegląd Sportowy

475 000,00

Edipresse Polska S.A.

Polki - Europejki

Przyjaciółka, Poradnik domowy

370 800,00

Projekty internetowe

Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o.

Fundusze dla zmian

Wp.pl

593 532,50

Grupa Onet.pl S.A.

Nowa Perspektywa, nowe możliwości

Onet.pl

335 000,00

Grupa Interia.pl
Sp. z o.o. Sp. k.

Fundusze Europejskie - Serwis Informacyjny

Interia.pl

550 000,00

Projekty telewizyjne

Fundacja Lux Veritatis

O Funduszach Unii Europejskiej 2014-2020, czyli ile, komu i na co?

TV Trwam, „Nasz Dziennik”, miesięcznik „W Naszej Rodzinie”

378 750,00

Projekty przyjęte warunkowo

TVP Telewizja Katowice

Eurowiadomości - kontynuacja

TVP Katowice, TVP Regionalna, TVP INFO

440 625,00

Media Corporation
Sp. z o.o.

Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej - Nowa Perspektywa

TVP 1, TVP Polonia, TVP Rozrywka

676 800,00

Łącznie

7 551 130,64

 

Pełne opisy zwycięskich projektów zostaną zamieszczone w ciągu kilku najbliższych dni na naszych stronach (w zakładce Działania promocyjne).

Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Państwo poświęcili na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, pragniemy podziękować  za uczestnictwo w Konkursie oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach Konkursów dotacji na działania Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Pobierz plik:

Lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (28,7 KB)

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Do Konkursu Dotacji zgłoszono ogółem 86 wniosków. Spośród nich, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały poniższe wnioski:    

 Lp.  Nazwa projektu   Uzasadnienie odrzucenia wniosku
 1. Fundusze Europejskie w miesięczniku Stolicy

Wniosek nie spełnia kryterium zasięgowego określonego w pkt 5.2. Regulaminu konkursu.

 2.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Naukowe Hotelarstwa z siedzibą w Warszawie (niezatytułowany)

Wniosek złożono w formie niezgodnej z wymogami określonymi w pkt 9.1. Regulaminu konkursu (brak formularza wniosku oraz załączników).

 


Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista wniosków odrzuconych pod względem formalnym jest ostateczna.

OCENA MERYTORYCZNA I BUDŻETOWA WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski, które poprawnie przeszły ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej. Jest ona prowadzona przez przynajmniej dwóch niezależnych członków Komisji konkursowej. Obecnie trwają posiedzenia Komisji konkursowej, na których jest prowadzona dyskusja nad najwyżej ocenionymi projektami.

*** 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski do konkursu można składać do 17 września 2014 r.

LINIE TEMATYCZNE

W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

 1. projekty telewizyjne,
 2. projekty idea placement w serialach telewizyjnych,
 3. projekty radiowe,
 4. projekty prasowe,
 5. projekty internetowe.

UCZESTNICY KONKURSU

O dotację mogą ubiegać się:

 1. publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni,
 2. publiczni oraz komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych,
 3. producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 4. wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów wyłącznie internetowych (elektronicznych),
 5. wydawcy portali internetowych,

jeżeli posiadają doświadczenie i techniczne możliwości do prowadzenia projektów informacyjno – promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 1. osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 2. podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich,

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 zł,
 • maksymalnie, w poszczególnych liniach tematycznych, odpowiednio:
 1. projekty telewizyjne – 1 500 000 PLN,
 2. projekty idea placement w serialach TV – 350 000 PLN
 3. projekty radiowe – 600 000 PLN,
 4. projekty prasowe – 550 000 PLN,
 5. projekty internetowe – 600 000 PLN.

 

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 września 2014 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 listopada 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów. Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

 

 

OCENA WNIOSKÓW

Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mir.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 3 września 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Z uwagi na różną specyfikę linii tematycznych, zaplanowano następujące godziny spotkania:
10:00 - wydawcy portali internetowych,
12:00 - wydawcy tytułów prasowych,

14.00 - publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, podmioty zarządzające czasem antenowym, producenci nagrań telewizyjnych i radiowych.

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 29 sierpnia do godziny 10.00 e-mailem na adres: konkurs@mir.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (219 KB).

Załączniki do regulaminu konkursu:

Przydatne informacje:


UWAGA:
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska