Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

14-12-2012

Konkurs Dotacji - edycja 2012

 

Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Spośród 143 przyjętych wniosków, komisja wyłoniła 28 najlepszych, które najpełniej realizują cele konkursu i w związku z tym otrzymają dofinansowanie w formie dotacji. Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Media, w których prowadzone będą działania

Wysokość dotacji
(w zł)

PROJEKTY  TELEWIZYJNE

Telewizja Polska S.A.

Biuro Reklamy i Handlu

Wielki Test o Europie

TVP 1

1 000 000,00

PS intermedia Dariusz Przybylski

Na tropie Funduszy Europejskich

Polsat News, TV Biznes, TV 4, Superstacja, Polsat

1 038 999,00

Servi Media Filip Jurzyk

Szlakiem Gwiazd

TVP 1

489 732,00

Stowarzyszenie Vox Humana

Z Europą po skarby

TVP 1

401 500,00

Spółka Filmowa s. c. Piotr Rostkowski i Sławomir Komorowski

Linia zdrowia

TVP 1

407 700,00

Events and Multimedia Małgorzata Niziołek

Słoneczna róg Unijnej

TVP 1

540 262,00

Telewizja Polska S.A.

Biuro Reklamy i Handlu

„Poziom 2.0”- Fundusze Europejskie - Kasa dla Was

TVP 2

653 900,00

Telewizja Polska S.A.

Oddział w Katowicach

Eurowiadomości – ogólnopolski cykl programów informacyjnych o Funduszach Europejskich

TVP INFO

TVP Katowice, TV Polonia

401 620,00

 

Telewizja Polska S.A.

Oddział w Krakowie

Aktywni 50+

TVP INFO

TVP Kraków, Kielce Rzeszów, Gdańsk, Lublin, Szczecin

497 762,24

 

PROJEKTY  RADIOWE

ZET Premium Sp. z o.o.

Program na sukces

Radio Zet

389 500,00

Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.

Giełda Funduszy II

RMF FM

368 321,20

Polskie Radio S.A. Program 1

Jak fundusze europejskie zmieniają moje życie

Program 1 Polskiego Radia

176 518,47

Polskie Radio S.A. Program 3

Pochwal się swoim funduszem

Program 3 Polskiego Radia

162 706,17

Audytorium17 Sp. z o. o.

Zmiany na lepsze, czyli Fundusze Europejskie w Polsce

Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Lublin, Opole, Zachód, Olsztyn, Rzeszów,  Wrocław, Szczecin, PR PiK, PR Merkury, PR Dla Ciebie

394 992,45

 

Radio PiN S.A.

Pin do Sukcesu. II edycja

Radio PIN

125 888,00

PROJEKTY PRASOWE 

Presspublica Sp. z o.o.

Zmieniamy się razem z Funduszami Unijnymi

Rzeczpospolita, Uważam Rze, Przekrój

366 106,00

Infor Biznes Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie

Dziennik Gazeta Prawna

350 169,62

Polskapresse Sp. z o.o.

Eurokalejdoskop

Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska

353 283,90

 

Media Regionalne Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie w Regionach

Dziennik Wschodni, Echo Dnia, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Głos-Dziennik, Nowa Trybuna Opolska, Kurier Poranny

399 587,22

 

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Różnorodność Funduszy Europejskich

Fakt

Przegląd Sportowy (zajawki)

286 000,00

 

Murator S.A.

Fundusze Europejskie dla każdego

Super Express

284 854,00

Edipresse Polska S.A.

Moja Europa

Przyjaciółka

317 676,00

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie dla Firm Rodzinnych

Newsweek Polska

368 500,00

Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”

Fundusze Europejskie w akcji

Tygodnik „Gość Niedzielny”

237 975,00

WYDARZENIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

 

Zasięg projektów

 

Polska Agencja Prasowa S.A.

Enter Europa

cała Polska

174 440,00

Stowarzyszenie Media Dizajn

FUNdusze na Kulturę

6 województw:

zachodniopomorskie, łódzkie, pomorskie, mazowieckie, śląskie, dolnośląskie

247 158,00

Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"

Warto wiedzieć, że … - Fundusze Europejskie wokół nas

6 województw:

mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, podlaskie, lubelskie

272 350,00

 

PROJEKTY  EDUKACYJNE DLA  MŁODZIEŻY

Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji THINK!

Fundusze dla Polski 3 – Interaktywna Mapa Przemian (IMP)

cała Polska

szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne

265 039,00

 


Pełne opisy zwycięskich projektów zostaną zamieszczone na naszych stronach w ciągu kilku najbliższych dni (w zakładce Media ).

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 10 972 540,27 złotych, co przekracza pierwotną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu. Wynika to głównie z faktu, że do konkursu zgłoszono dużo dobrej jakości projektów mediowych, zapewniających atrakcyjne formy i zasięg działań informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich.
Dofinansowaniu tak dużej liczby projektów sprzyjała także postawa wnioskodawców, którzy zgodnie z prośbami i sugestiami Komisji konkursowej zdecydowali się zrealizować swoje projekty przy niższym poziomie dofinansowania niż pierwotnie zakładali.

Doceniając wkład czasu i pracy, który Wnioskodawcy poświęcili na przygotowanie wymaganych dokumentów, pragniemy podziękować za uczestnictwo w konkursie oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach konkursów dotacji na promocję Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zwycięzcom gratulujemy!

Pobierz plik:
Lista projektów, które nie uzykały dofinansowania (70 KB)

 

***

Informujemy, że ogłoszenie wyników „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich” nastąpi 27 marca 2012 r. Późniejszy niż planowano termin ogłoszenia wyników konkursu wynika z faktu, że zgłoszono do niego nadspodziewanie dużą liczbę wniosków. W sumie zgłoszono 143 wnioski, co wpłynęło na przedłużenie procesu oceny prowadzonego przez Komisję konkursową. 

Biorąc pod uwagę fakt późniejszego niż pierwotnie planowano ogłoszenia wyników konkursu, prosimy o wstrzymanie realizacji ewentualnych działań w projektach do czasu ogłoszenia wyników. Równocześnie informujemy, że w przypadku uzyskania dofinansowania dla projektu będzie możliwa odpowiednia aktualizacja harmonogramów realizacji projektów.
 

***

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów w Regulaminie Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich uprzejmie informujemy, że wymóg zastosowania w publikacjach prasowych wyglądu (layoutu) zintegrowanego ze strukturą i grafiką tekstów redakcyjnych nie oznacza zastosowania identycznej szaty graficznej, czcionki, kolorystyki stosowanej przez redakcję w pozostałych częściach tytułu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania każdego materiału realizowanego w ramach projektu dotacyjnego właściwymi znakami graficznymi oraz informacją słowną o źródle współfinansowania publikacji (wzór stanowi Zał. nr 6 do Regulaminu).

 ***

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce oraz upowszechniających korzyści płynące z ich wykorzystywania.  Wnioski można składać do 24 stycznia 2012 r.

LINIE TEMATYCZNE
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

 • Linia I - projekty mediowe, w trzech podkategoriach:
  • audycje telewizyjne w „prime-time”
  • audycje telewizyjne poza „prime-time”
  • audycje radiowe
  • publikacje prasowe
 • Linia II – wydarzenia informacyjno-promocyjne, dwa rodzaje projektów:
  • projekty networkingowe dla beneficjentów Funduszy Europejskich
  • interaktywne i niestandardowe akcje promocyjne lub edukacyjne w miejscach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
 • Linia III – projekty edukacyjne dla młodzieży, w dwóch podkategoriach:
  • pakiet edukacyjny wspierający nauczycieli i szkoły zainteresowane poszerzeniem swojej oferty dydaktycznej o tematykę Funduszy Europejskich,
  • gry edukacyjno-promocyjne (gry on-line, „alternate reality games”, itp.).

UCZESTNICY KONKURSU
O dotację mogą ubiegać się:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
 • wydawcy tytułów prasowych,
 • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
 • producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • organizacje związkowe,
  • samorządy zawodowe.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • firmy doradcze lub konsultingowe, świadczące usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 PLN
 • w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
  • dla audycji telewizyjnych w „prime-time”– do 1 500 000 zł
  • dla audycji telewizyjnych poza „prime-time”– do 1 000 000 zł
  • dla projektów radiowych – do 450 000 zł
  • dla projektów prasowych – do 400 000 zł
 • w linii tematycznej „Wydarzenia informacyjno-promocyjne” – do 350 000 zł
 • w linii tematycznej „Projekty edukacyjne dla młodzieży” – do 300 000 zł
 • Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
  • dla partnerów społeczno-gospodarczych - 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu,
  • dla przedstawicieli mediów i podmiotów, o których mowa w pkt. 9.1.2 Regulaminu konkursu - 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 24 stycznia 2012 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku.
Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu (z wyłączeniem podmiotów mediowych o strukturze sieciowej lub korporacyjnej. W ich przypadku poszczególne tytuły lub anteny mogą być traktowane rozdzielnie przy aplikowaniu o dotację).

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Narodowej Strategii Spójności,
 • elementy premiowane w ramach poszczególnych podlinii tematycznych.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl Odsyłacz w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).


SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 4 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie MRR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (w sali 1105).

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 3 stycznia 2012 r. do godziny 10.00 emailem na adres: konkurs@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:

Przydatne informacje:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska