Menu


12-08-2014

Konkurs Dotacji - Edycja 2013

15 marca 2013 r. Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Spośród 106 nadesłanych wniosków, komisja wyłoniła 18 projektów (w tym 1 warunkowo), które najpełniej realizują cele konkursu i w związku z tym otrzymają dofinansowanie w formie dotacji.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Do realizacji w tegorocznej edycji konkursu wybrano następujące projekty:

 

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Media, w których prowadzone będą działania

Wysokość dotacji
(w zł)

Projekty cross-mediowe

Eurozet Sp. z o.o.

Europa to my. Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły twoje miejsce. Dzień Funduszy Europejskich.

TVP 1

TVP 2

Radio ZET

Strona internetowa Radia ZET

Wydarzenie „Ogólnopolski
Dzień Funduszy Europejskich”

2 002 845,00

 

Projekty telewizyjne

TVP S.A.

Zobacz jak zmienia się Polska dzięki Funduszom UE (Wielki Test o Europie)

TVP 1

2 000 000,00

 

Servi Media Filip Jurzyk

Szlakiem Gwiazd (2)

TVP 1

audycje powtórkowe w: TVP HD i TVP Polonia

812 000,00

 

Media Corporation Sp. z o.o.

Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej

TVP 1  

599 520,00

 

Telewizja Polska S.A.

Oddział w Krakowie

Aktywni 50+. Sesja II

wszystkie oddziały regionalne TVP

478 800,00

Agencja Orzeł Agata Balak

Fundusze Europejskie na rzecz badań i rozwoju. Promocja FE w ramach Magazynu Popularno-Naukowego COPERNICUS/Glob – magazyn nowości naukowych

TVP 1

302 310,00

Telewizja Polska S.A.

Oddział w Katowicach

Eurowiadomości – ogólnopolski cykl programów informacyjnych o Funduszach Europejskich - kontynuacja

TVP Katowice, TVP Polonia, WOT, TVP Kraków

427 940,00

Projekty radiowe

Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.

Mapa Funduszy Europejskich

Audycje z cyklu „Mapa Funduszy Europejskich”: RMF FM

Audycje z cyklu „Euroszanse”: RMF MAXXX Pomorze, Nowy Sącz, Mazowsze, Podlasie, Piła, Opole, Zielona Góra

Audycje z cyklu „Fotka z funduszem w tle”: cała sieć RMF MAXXX

420 000,00

 

ZET Premium Sp. z o.o.

Program na sukces

Radio Zet

417 834,00

 

Inforadio Sp. z o.o.**

Program Operacyjny

Radio TOK FM

149 999,00

Radio PIN S.A.

Pin do sukcesu

Radio PIN

139 050,00

Projekty prasowe

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o.

Wprost o Funduszach Europejskich

Wprost

377 000,00

 

Edipresse Polska S.A.

Mój Dom Europa. Cykl publikacji w dwutygodniku „Przyjaciółka” oraz wybory Przyjaciółki Europy za pośrednictwem portalu www.polki.pl

Przyjaciółka

 

362 432,00

 

Polityka Sp. z o.o. S.K.A.

Fundusze Europejskie z bliska

Polityka

Debata w ramach imprezy Elbląskie Ogrody Kultury

355 435,30

 

Presspublica Sp. z o.o.

Euro-inwestycje w twoim regionie

Rzeczpospolita

Przekrój

Wortal internetowy

330 000,00

 

Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”

Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada

Gość Niedzielny

326 290,00

 

Wydarzenia informacyjno-promocyjne

 

Zasięg projektów

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Warto wiedzieć, że … - Fundusze Europejskie wokół nas

województwa:

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

dolnośląskie

zachodniopomorskie

lubuskie

265 980,00

 

Sparing Communication Group Marcin Hołota

Fundusze Europejskie z ludzką twarzą!

województwa:

warmińsko-mazurskie

podlaskie

świętokrzyskie

lubelskie

podkarpackie

200 000,00

 

 

*Pełne opisy zwycięskich projektów zostaną zamieszczone w ciągu kilku najbliższych dni na naszych stronach (w zakładce Działania promocyjne).

** Z Wnioskodawcą nie została zawarta umowa na realizację projektu.

Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie wynosi 9 967 435,30 złotych, co przekracza pierwotną pulę środków przewidzianych na realizację konkursu (wynosiła ona 8 mln złotych).

Dofinansowaniu tak dużej liczby projektów sprzyjała także postawa wnioskodawców, którzy zgodnie z prośbami i sugestiami Komisji konkursowej zdecydowali się zrealizować swoje projekty przy niższym poziomie dofinansowania, niż pierwotnie zakładali.

Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Państwo poświęcili na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, pragniemy podziękować za uczestnictwo w konkursie oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach konkursów dotacji na promocję Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Pobierz plik:

Lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (56 KB)


WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Do Konkursu dotacji zgłoszono ogółem 106 wniosków. Spośród nich, z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, wykluczone zostały poniższe wnioski:

 

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

1.

Wydawnictwo Górnicze

Piknik Nauki Górniczej

Wysokość wnioskowanej dotacji jest niezgodna z pkt 8.3 ppkt 2) Regulaminu konkursu (wnioskowana kwota dotacji jest za wysoka).

2.

F.H.U. DARO Anna Molęda

Przyjaciele
Funduszy

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 11.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z pkt 11.2.3 Regulaminu).

3.

Radio Warszawa

Dobry fundusz na fali

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 11.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z pkt 11.2.3 Regulaminu).

4.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku

Centrum Zrównoważonego rozwoju – festiwal mądrości, radości wiedzy, alternatywnej energii, żubra

Wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt 11.2.2 Regulaminu konkursu (zgodnie z pkt 11.2.3 Regulaminu).Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista wniosków odrzuconych pod względem formalnym jest ostateczna.

***

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski do konkursu można składać do 24 stycznia 2013 r.

UWAGA: Od 9 stycznia 2013 r. obowiązują nowe, zaktualizowane Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej. Projekty, które otrzymają dofinansowane w ogłoszonej edycji „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich” będą podlegały zasadom zawartym w wyżej wymienionych Wytycznych.

Wytyczne określają m.in. zasady wydatkowania środków przyznanej dotacji w tym, w szczególności tryb zamawiania towarów i zlecania usług przez dotacjobiorców. Szczególnie istotne z punktu widzenia podmiotów, które będą realizowały projekty w ramach „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich” są zapisy Załącznika nr 1 (pkt 5 Procedura udzielania zamówień publicznych) do Wytycznych. 

Zachęcamy o zapoznania się z Wytycznymi.

Ponadto, zachęcamy podmioty zainteresowane składaniem projektów cross-mediowych polegających na realizacji akcji medialnej promującej nominowanych i laureatów konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” do zapoznania się z informacją o nowej edycji tego konkursu, która została ogłoszona na początku stycznia br. (informacja jest dostępna pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje.aspx).

 

LINIE TEMATYCZNE
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

Linia I - projekty mediowe, w czterech podkategoriach:
a) projekty cross-mediowe,
b) audycje telewizyjne,
c) audycje radiowe,
d) publikacje prasowe.

Linia II - wydarzenia informacyjno-promocyjne

UCZESTNICY KONKURSU
O dotację mogą ubiegać się:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
  • wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów internetowych (elektronicznych),
  • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
  • producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • organizacje związkowe,
  • samorządy zawodowe.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich;

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Na realizację projektów informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 zł,
 • maksymalnie:
  • w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
   • dla projektów cross-mediowych – do 2 500 000 zł,
   • dla audycji telewizyjnych – do 2 000 000 zł,
   • dla projektów radiowych – do 500 000 zł,
   • dla projektów prasowych – do 450 000 zł.
  • w linii tematycznej „Wydarzenia informacyjno-promocyjne” – do 300 000 zł,
  • Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
   • dla partnerów społeczno-gospodarczych – 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu,
   • dla przedstawicieli mediów – 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 24 stycznia 2013 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 20 grudnia 2013 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu. (Warunek nie dotyczy podmiotów mediowych o strukturze sieciowej lub korporacyjnej. W ich przypadku poszczególne tytuły lub anteny mogą być traktowane rozdzielnie przy aplikowaniu o dotację. Jednakże tego typu projekty muszą stanowić odrębne przedsięwzięcia, właściwe dla danego tytułu/anteny ze względu na swój zakres i charakter.

Warunek nie dotyczy także wnioskodawców zgłaszających projekty „cross-mediowe”, mogą oni uzyskać dodatkowo dotację na realizację innego rodzaju projektu mediowego.)

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),
 • elementy premiowane w ramach poszczególnych podlinii tematycznych.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 20 grudnia 2012 r. w siedzibie MRR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (w sali 5114B):

 • o godz. 10.00 – spotkanie informacyjne dotyczące projektów prasowych,
 • o godz. 13.00 – spotkanie informacyjne dotyczące projektów cross-mediowych, telewizyjnych, radiowych oraz wydarzeń informacyjnych.

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 19 grudnia 2012 r. do godziny 10.00 e-mailem na adres: konkurs@mrr.gov.pl (UWAGA: liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona).

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (198 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o przyznanie dotacji (oddzielny dla każdej linii tematycznej)

Załącznik nr 2 - Karta Oceny Projektów

Załącznik nr 3 - Wzór umowy dotacyjnej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (127 KB)
Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (88 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (81 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór wizualizacji projektu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (304 KB)


Przydatne informacje:

Najczęściej zadawane pytania - stan na 23 stycznia 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (162 KB)