Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

17-01-2013

Internet


Projekty internetowe

EUROMAN.GOV.PL - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA MAKSA

 

Uruchomiona 20 czerwca 2011 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego strona internetowa www.euroman.gov.pl Strona otwiera się w nowym oknie jest edukacyjnym portalem dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 6-17 lat, poświęconym propagowaniu informacji o Funduszach Europejskich w Polsce.

Celem realizacji tego projektu jest dotarcie poprzez sieć Internet z informacją o Funduszach Europejskich do dzieci i młodzieży szkolnej oraz rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zmian jakie dokonują się w otaczającej nas rzeczywistości dzięki środkom unijnym, a także edukowanie o nich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem realizacji projektu jest ponadto ułatwienie i zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania informacji na temat FE, zmobilizowanie tej grupy odbiorców do przekazywania pozytywnego komunikatu dalej – rodzicom, rodzeństwu, opiekunom, nauczycielom czy kolegom.

Serwis jest podzielony na trzy obszary przeznaczone dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży (6-10 lat, 11-14 lat, 15-17 lat). W każdej części portalu znajdą się interaktywne narzędzia edukacyjno-rozrywkowe (takie, jak: gry, komiksy, krzyżówki, quizy) oraz zaprezentowane zostaną informacje związane z tematyką Funduszy Europejskich. Dużą atrakcją będą na pewno konkursy, w których najmłodsi będą mogli wygrać cenne nagrody.

Rolę przewodnika i głównej postaci portalu pełni Maksymilian Europejski o pseudonimie Euroman, który jest jednocześnie lektorem strony i bohaterem większości opowiadań i komiksów. Na co dzień pracuje jako konsultant ds. Funduszy Europejskich, po pracy natomiast zmienia się w Euromana, który odwiedza różne zakątki Polski i pomaga mieszkańcom zdobywać dotacje, aby łatwiej było realizować nowe projekty i spełniać marzenia.

Strona otrzymała Certyfikat Bezpiecznej Strony BeSt, który jest przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach projektu Sieciaki.pl. Otrzymany certyfikat poświadcza, że strona euroman.gov.pl spełnia kryteria bezpieczeństwa, kryteria techniczno-estetyczne oraz kryteria odpowiedniej zwartości dla stron skierowanych do dzieci i młodzieży.

 

Fundusze dla Polski 3 – Interaktywna Mapa Przemian (IMP)

Projekt był kolejną akcją informacyjną Fundacji THINK! skierowaną do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Wzięło w niej udział ok. 250 szkół z całej Polski.  Istotą akcji było opracowanie rozbudowanego pakietu edukacyjnego o Funduszach Europejskich, który składa się z:

  • oprogramowania na tablice interaktywne,
  • scenariuszy lekcji,
  • e-przewodnika dla uczniów,
  • quizów on-line oraz webquestów (metody dydaktycznej kształtującej umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania, krytycznej analizy i syntezy informacji z różnych źródeł).

Zainteresowane szkoły miały nie tylko możliwość skorzystania z materiałów dydaktycznych, ale także włączyły się w akcję poprzez organizację Dni Funduszy Europejskich lub udział w konkursach dla uczniów. Dodatkowe informacje o akcji można znaleźć na stronie projektu Strona otwiera się w nowym oknie

Okres realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2012 r.

 

Miastomania – gra internetowa

W ramach projektu Fundacji Widzialni została stworzona gra pt.: „Miastomania”, która jest skierowana (głównie) do młodzieży. Gra jest dostępna w Internecie pod adresem: www.miastomania.eu Strona otwiera się w nowym oknie ale jest również zamieszczona jako aplikacja na portalu społecznościowym Facebook.com (http://apps.facebook.com/miastomania Strona otwiera się w nowym oknie). Miastomania jest grą przeglądarkową, a to oznacza, że nie wymaga instalacji na komputerze, działa niezależnie od zainstalowanego oprogramowania i pozwala na zarządzanie swoim wirtualnym miastem z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Główny cel rozrywki to rozwój swojego wirtualnego miasta poprzez inwestycje, które są współfinansowane z Funduszy Europejskich. Gracz ma do wyboru z pośród 908 miast Polski, ale wszyscy zaczynają z tego samego poziomu rozwoju, niezależnie od wybranej miejscowości. Gracz korzystając z generatora wniosków może pozyskiwać Fundusze Europejskie oraz realizować kolejne projekty. Pozwoli to na zdobywanie punktów i osiąganie kolejnych poziomów gry. Dodatkowo przewidziano system punktów bonusowych oraz możliwość rozwijania jednej miejscowości przez wielu graczy.  Wśród kilku funkcjonalności należy wyróżnić możliwość wysyłania znajomym zaproszeń do gry, przeglądania różnych rankingów graczy, a także zapoznania się z informacjami dotyczącymi Funduszy Europejskich. 

Gra nie ma ograniczeń co do liczby uczestników i czasu rozgrywki. Opiera się ona na otwartym scenariuszu, co pozwala na toczenie rozgrywek praktycznie bez limitu poziomu rozwoju. Promocja gry jest prowadzona na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Nasza-Klasa, Youtube) i serwisach mikroblogowych.

Okres realizacji projektu to maj – grudzień 2011 r.

Odsyłacze związane z grą:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska