Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

Prasa

 

Projekty prasowe

 

Euroinwestycje w twoim regionie

W ramach projektu opublikowanych zostanie 18 tekstów w „Rzeczpospolitej” oraz 14 w tygodniku „Przekrój”.  Publikacje opisują wpływ wykorzystania unijnych środków na rozwój w najbliższym otoczeniu, każdy materiał poświęcony zostanie inwestycjom w innym województwie. Dodatkowo opracowane zostaną łącznie trzy dodatki tematyczne, prezentujące m.in. tematykę wykorzystywania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Istotnym komponentem projektu jest wortal internetowy Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, który stanowi serwis wiedzy nie tylko o Funduszach Europejskich w obecnej perspektywie, ale także o perspektywie finansowej 2014-2020. Publikowane na nim treści są urozmaicone i interaktywne, planowane jest bowiem m.in. ogłoszenie konkursu dla czytelników na wybór najbardziej przyjaznego społeczności regionalnej (lokalnej) projektu sfinansowanego dzięki unijnemu wsparciu.

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2013 roku

Wprost o Funduszach Europejskich

Projekt polegał na publikacji 11 obszernych materiałów informacyjnych w tygodniku „Wprost”. Tematykę Funduszy Europejski przedstawiono w sposób kompleksowy, każdy z pierwszych siedmiu odcinków poświęcono innemu Programowi Operacyjnemu. Kolejne odcinki pokazały czytelnikom m.in. praktyczne informacje nt. projektów współfinansowanych ze środków europejskich czy sposobu ubiegania się o zwrotne instrumenty finansowe.

Uzupełnieniem tych działań był konkurs dla czytelników, którzy mogli przysyłać do redakcji opisy przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich, które zmieniły życie lokalnej społeczności.


Okres realizacji projektu: kwiecień – październik 2013 roku

Strona internetowa projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


 

Fundusze Europejskie z bliska

Na projekt składa się z 12 publikacji w tygodniku „Polityka”. Celem publikacji jest pokazanie czytelnikom wybranych projektów zrealizowanych dzięki unijnemu wsparciu poprzez zaprezentowanie czytelnikom związanych z nimi osób. W tym celu przeprowadzane są wywiady z m.in. koordynatorami projektów, ich bezpośrednimi uczestnikami czy osobami, na których życie projekt wywarł pośredni wpływ. Wywiady uzupełniane są materiałami przedstawiającymi szerszy kontekst oddziaływania Funduszy Europejskich w obszarze opisanym w wywiadzie.

Tematyka Funduszy Europejskich jest również obecna w akcjach specjalnych organizowanych przez tygodnik „Polityka” w okresie realizacji projektu taki, jak: Lista 500 Polityki, Nagroda Architektoniczna, Ogrody Polityki w Elblągu czy Nagrody Naukowe Polityki.

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2013 roku.

Strona internetowa projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Mój Dom Europa

Dzięki projektowi czytelniczki dwutygodnika „Przyjaciółka” mogły zapoznać się z historiami 8 bohaterów reportaży, których życie zmieniło się na lepsze dzięki Funduszom Europejskim. Każdy z ośmiu reportaży dotyczył innego aspektu wykorzystania unijnych środków. Losy „Przyjaciółek Europy” zostały ukazane w szerszym kontekście, na tle ich rodzin oraz najbliższego otoczenia.

Internaucii mogli przeczytać teksty na portalu www.polki.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz za jego pośrednictwem wybrać w konkursie „Przyjaciółkę Europy” spośród bohaterek tegorocznego i ubiegłorocznych cykli reportaży.

Okres realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2013 roku

 

Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada

Tematykę Funduszy Europejskich czytelnikowi tygodnika „Gość Niedzielny” przybliżył cykl 16 materiałów pt. „Fundusze Europejskie: bliżej sąsiada”. Ich celem było ukazanie korzystnych zmian, jakie unijne środki wywarły na polską rzeczywistość. Przykłady konkretnych projektów pozwoliły na pokazanie różnorodności podmiotów i działań w obrębie danej dziedziny wykorzystania unijnych dotacji.

Czytelnicy tygodnika mogli także wziąć udział w konkursie tekstowo-fotograficznym „Fundusze Europejskie: Co dobrego na moim podwórku”, ogłoszonym wraz z pierwszą publikacją z cyklu.

Okres realizacji projektu: marzec – wrzesień 2013 roku

Strona internetowa projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska