Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

12-08-2013

Radio

 

Programy radiowe

 

Mapa Funduszy Europejskich

Projekt „Mapa Funduszy Europejskich” skierowany był zarówno do szerokiego grona odbiorców, jak i do lokalnych społeczności. Zakładał on emisję trzech cykli audycji.

Pierwszy z nich, „Mapa Funduszy Europejskich”, przez cztery wybrane tygodnie prezentował na antenie radia RMF projekty realizowane w różnych regionach Polski. W ostatnim tygodniu emisji audycji zostały zaprezentowane informacje nt. Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Tematyka cyklu „Euroszanse” emitowanego w wybranych stacjach RMF MAXXX, dotyczyła kwestii istotnych dla lokalnych społeczności, takich jak aktywizacja zawodowa mieszkańców danego regionu, czy lokalnych inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Okazją dla słuchaczy RMF MAXXX do pokazania szczególnie ciekawych dla nich obiektów zrealizowanych dzięki unijnym środkom był konkurs, w którym mogli oni nadsyłać wakacyjne zdjęcia zrobione na ich tle. Co tydzień wybierano jedno zdjęcie, któremu poświęcona była jedna z audycji z cyklu „Foty z Funduszem w tle”.

Okres emisji audycji: kwiecień-listopad 2013 roku

Strona projektu Strona otwiera się w nowym oknie

 

Pin do sukcesu

Projekt „PIN do Sukcesu” jest już doskonale znany słuchaczom Radia PIN, stanowi bowiem kontynuację projektów realizowanych w ramach poprzednich edycji konkursu dotacji (w 2011 i 2012 roku). Audycje premierowe w ramach projektu emitowane są w poniedziałki i czwartki w godzinach przedpołudniowych. Zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi prezentowane są m.in. w formie mini-reportaży, prezentacji case study, poradników (rozmów z ekspertem) oraz wywiadów z beneficjentami.

Dodatkowo w każdy poniedziałek w okresie realizacji projektu przeprowadzany jest konkurs e-mailowy dla słuchaczy, w którym będą mogą oni odpowiedzieć na pytanie związane z tematyką bieżącej audycji.

Okres emisji audycji: marzec-grudzień 2013 roku

Strona projektu Strona otwiera się w nowym oknie


  

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska