Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-02-2015

„Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne w Ełku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Co jeszcze zostało? - środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12 w godz. 10.00-13.00.

Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności prosimy o kontakt z pracownikami Punktu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl do 27 lutego 2015 r.,
  2. potwierdzenie e-mail przesłane przez organizatorów spotkania.


Dodatkowe informacje można uzyskać:
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku
tel. 87 7341109/10,
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska