Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-01-2015

"Rozliczanie wniosków o płatność w zakresie Funduszy Europejskich" w Suwałkach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza 28 stycznia 2015 r. na spotkanie informacyjne pt. "Rozliczanie wniosków o płatność w zakresie Funduszy Europejskich" w Suwałkach.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2015 r. w godz. 9.45-13.45 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach ul. Osiedle II 6A, sala nr 1.

Podczas spotkania omówione zostaną główne zasady i procedury sporządzania wniosków o płatność oraz sprawozdawczość w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.:

  • sporządzanie wniosków o płatność,
  • omówienie Wytycznych i zasad sporządzania wniosków o płatność,
  • postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu,
  • zapisy dotyczące równości szans,
  • uzyskany przychód i korekty finansowe,
  • Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) - porównanie arkusza z załącznikiem nr 2 z WOP,
  • rozliczenie kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych w projektach w ramach PO KL.

Spotkanie informacyjne będzie przeznaczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego
faxem na numer: 87 563 02 77 lub e-mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym  Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów 87 563 02 11 oraz 87 563 02 76.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania jest dostępny na stronie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska