Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-01-2015

Spotkania informacyjne dla studentów w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcie ze środków UE.

Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego przedstawi ogólne założenia programów na lata 2014-2020 oraz działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim. Podczas spotkań studentom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Uczestnicy będą mogli także poznać podstawowe źródła pozyskiwania informacji – konsultant wskaże najważniejsze strony internetowe związane z ogólną informacją na temat funduszy unijnych, na których ogłaszane będą konkursy, jak również portale służb zatrudnienia. Spotkania mają też na celu przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią uczestnikom wejście na rynek pracy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość skorzystania z materiałów informacyjno-promocyjnych.

Terminy spotkań:

  • 21 stycznia 2015 r. (środa), godzina 10.00-12.30, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106;
  • 22 stycznia 2015 r. (czwartek), godzina 15.30-18.00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106;
  • 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godzina 15.30-18.00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106.

Dodatkowych informacji udzielają konsultanci w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 22, tel. 95 7390 386, e-mail: lpi@lubuskie.pl.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska