Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-03-2015

Spotkania informacyjne dotyczące trwałości projektów realizowanych ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami zachowania trwałości w projektach dofinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy Beneficjentów osi I, III-VIII MRPO 2007-2013 składających Sprawozdania w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości po raz pierwszy.

Spotkania odbędą się 12, 13 i 18 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 B (I piętro, sala 106) w godz. 10:00 – 13:30.  Zapisu na spotkanie można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.fundusze20072013.malopolska.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska