Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

24-06-2009

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich w 2007 roku

Od maja do grudnia 2007 r. trwał konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Celem konkursu było informowanie o Funduszach Europejskich w Polsce i promowanie efektów ich wykorzystania. 

Uczestnicy konkursu
O dotację mogły ubiegać się wszelkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które zapewniłyby swoim projektom powszechny odbiór i zasięg co najmniej ponadregionalny oraz spełniały inne warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 • wydawcy tytułów prasowych o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • informacyjne portale internetowe, 
 • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję w mediach o zasięgu co najmniej ponadregionalnym,
 • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), które swoim projektom zapewnią zasięg co najmniej ponadregionalny.

Wartość dofinansowania przez MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziane były następujące poziomy dofinansowania:

 • dla projektów z dominującym udziałem telewizji (przynajmniej 60%) minimalnie 50.000 PLN, maksymalnie - 1 500 000  PLN,
 • dla projektów pozostałych minimalnie 20.000 PLN, maksymalnie - 500 000 PLN.

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosił 20% całości budżetu zgłaszanego projektu.

Komisja Konkursowa miała prawo przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiegał się wnioskodawca.

Terminy
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można było składać do zakończenia roku budżetowego w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Projekty musiały zostać zrealizowane do 30 czerwca 2008 roku. Do konkursu można było zgłosić dowolną liczbę projektów.

Ocena wniosków
Przy wyborze projektów Komisja Konkursowa brała pod uwagę między innymi:

 • zgodność projektu z celami konkursu,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • atrakcyjność formy (np. jej interakcyjność),
 • multimedialność (wykorzystanie więcej niż jednego medium),
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • zasięg oddziaływania (obszar emisji, nakład),
 • zaangażowanie partnerów,
 • potencjał wnioskodawcy

Zobacz również:
Realizowane projekty informacyjno-promocyjne

Lista wnioskodawców, którzy otrzymali dotację:

Wnioskodawca

  Tytuł projektu

 Kwota           dotacji  w zł  

Katolickie Radio Plus

 Kapitalni

 260 038,13

Radio VICTORIA

 Na prowincji – jak korzystać z Funduszy Europejskich

 
488 810,00

"Radio eM” Sp. z o.o.

 Droga do pracy –
Fundusze Europejskie w zasięgu ręki

 30 210,00

ASTRA TV STUDIO

 Eurodolina

 65 150,00

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 „Wmiksuj się w Fundusze Europejskie” – Ogólnopolska Multimedialna Kampania informacyjno-promocyjna o Funduszach Europejskich AIP skierowanych do młodzieży

 488 450,00

Wydawnictwo Pascal Sp.
z o.o.

 Polska pięknieje

 500 000,00

AXEL SPRINGER POLSKA Spółka z o.o.

 Cykl 16 konferencji regionalnych
Magazynu Forbes
„Regional Forbes Executive Meeting” 2007/2008

 500 000,00

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Warszawie

 "Eurolinia Plus" - multimedialny serwis informacyjno-promocyjny na temat Funduszy Europejskich w Polsce

 969 070,00

Presspublica Sp. z .o.o.

 Rzeczpospolita
o Funduszach Europejskich

 465 688,00

Regionalna Izba Gospodarcza
w Przemyślu

 Pozarolnicza przedsiębiorczość 

 250 714,12

AGORA S.A.

 Sięgnij po eurofundusze

 498 196,58

TVN  S.A.

 Fundusze dla Zuchwałych

 1 499 359,52

Telewizja Polska S.A.

 Z EUROpą na ty

 1 460 031,84

Konfederacja Pracodawców Polskich z siedzibą w Warszawie

 Unijna recepta dla służby zdrowia

 250 064,49

Telewizja Polska
Oddział Terenowy w Szczecinie

 Po sukces do Unii

 872 582,50

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska