Menu


Najnowsze wydawnictwa

 

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.)

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.)

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.) - wersja angielska publikacji

 

Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2015 
Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2015 (PDF 36,89 MB)

Biuletyn informacyjny nr 35 
Fundusze Europejskie w Polsce, nr 35 (PDF 8,50 MB)

Ikona przewodnika Polska Pięknieje

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2014 r.) (62,3 MB)

 wersja angielska publikacji (61,57 MB)Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2014 (8,1 MB)


Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2013 (7,7 MB)
Fundusze Europejskie w Polsce, nr 34


Fundusze Europejskie w Polsce, nr 34 (8,10 MB)

Fundusze Europejskie w Polsce, nr 33


Fundusze Europejskie w Polsce, nr 33 (7, 4 MB)

Laboratorium na okładce biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce, nr 32
Fundusze Europejskie w Polsce, nr 32 (5, 62 MB)

 Fundusze Europejskie w Polsce, nr 31

Fundusze Europejskie w Polsce, nr 31 (7,9 MB)Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (II edycja 2013 r.) (118 MB)

wersja angielska publikacji (118 MB)Fundusze Europejskie w Polsce, nr 30 (9 MB)
Wersja e-book


Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2013 r.) - wersja e-bookWersja angielska publikacji
Okładka biuletynu informacyjnego
Fundusze Europejskie w Polsce, nr 29 (7,54 MB)
Wersja e-book

Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw (11,3 MB)

Fundusze Europejskie w Polsce, nr 28
(8,9 MB) 
Wersja e-book


Fundusze Europejskie w Polsce, nr 27 (10 MB)
Wersja e-bookPrzewodnik po zasadach rozliczania dotacji z Funduszy Europejskich (12,3 MB) Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 (3,2 MB) Fundusze Europejskie w Polsce, nr 26 (7,6 MB) 

Wersja e-book

 

Polska Pięknieje - Przewodnik turystyczny "Śladem Funduszy Europejskich" 

Polska Pięknieje - Przewodnik turystyczny "Śladem Funduszy Europejskich" (51,76 MB)

Fundusze Europejskie w Polsce, nr 25Fundusze Europejskie w Polsce, nr 25 (9 MB) 

Wersja e-bookFundusze Europejskie dla rozwoju polskich regionów (10,6 MB)


Fundusze Europejskie w Polsce, nr 24 (4 MB) 
Wersja e-book
dodatek specjalny do Biuletynu (1,6 MB) 
                  dodatek specjalny "Polska prezydencja"

Dodatek promocyjno-edukacyjny do miesięcznika  "PRESS". Konferencja prasowa: Fundusze Europejskie
Dodatek promocyjno-edukacyjny do miesięcznika  "PRESS". Konferencja prasowa: Fundusze Europejskie (3,9 MB)

 


 Innowacyjni - Biuletyn Programu Innowacyjna Gospodarka nr 4/2011 (1,54 MB)
 Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2011 (4 MB)
                                                                                                                                 Niezwykłe przygody Maksa Europejskiego (4,2 MB)
 Komitet Regionów i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (2,4 MB) 
Wersja angielska (2.9 MB) 
 Fundusze Europejskie dla kobiet powracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych (234 KB)
 Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych (7,87 MB)