Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

24-06-2009

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich w 2008 roku

„Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich” stanowi kolejną już edycję organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursów grantowych dla podmiotów zainteresowanych informowaniem o Funduszach Europejskich w Polsce i promowaniem efektów ich wykorzystywania.

Konkurs został rozstrzygnięty w lipcu 2008 roku, spośród 150 nadesłanych wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła 19 najlepszych projektów, które najpełniej realizują cele konkursu. Łączna pula przyznanych dotacji wyniosła ponad 6 000 000 złotych.

Lista zwycięskich projektów znajduje się tutaj, natomiast z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.


Obecnie trwa realizacja zwycięskich projektów. Szczególnie ciekawie prezentuje się oferta konferencyjno-szkoleniowa. Cykle regionalnych szkoleń dla przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli ngo czy środowisk związkowych mają na celu przekazanie możliwie najliczniejszym grupom społecznym rzetelnych informacji na temat możliwości uzyskania dotacji na planowany projekt.

Poniżej prezentujemy w sposób przekrojowy wszystkie projekty informacyjno-promocyjne. 

Znajdź ofertę dopasowaną do twoich potrzeb i sprawdź na stronie internetowej projektu co aktualnie dzieje się projekcie (wystarczy kliknąć na właściwy link).

UWAGA! Wszystkie materiały, szkolenia i konferencje są bezpłatne.

Wszelkie pytania prosimy kierować do realizatorów projektów (dane teleadresowe są zamieszczone na stronach internetowych projektów).

 

Telewizja

 

 

 

TVP Katowice, realizując cykl edukacyjnych programów telewizyjnych pt. „FEST” postawiła sobie za cel mówienie o funduszach strukturalnych językiem przystępnym dla zwykłych ludzi. Każdy odcinek programu będzie współtworzony przez młodzież ze szkół średnich, która będzie zapraszać znanych gości oraz prowadzić dyskusję na wybrane tematy związane z Funduszami Europejskimi. Istotą programów będzie informowanie na temat możliwości rozwiązywania codziennych problemów w oparciu o unijną pomoc.

 

 

Od listopada 2008 r. w cotygodniowym magazynie „Eurolinia Plus” (FRDL) na antenie TV Biznes oraz portalu www.euroliniaplus.pl  prezentowane będą informacje dla potencjalnych beneficjentów o tym gdzie, kiedy i jak można składać wnioski o dotację z funduszy europejskich. W kolejnych odcinkach przedstawiane będą informacje dla dziesięciu grup potencjalnych beneficjentów.

 

 

W ramach projektu „Stefa Pisze Projekt” organizowanego przez TVP Gdańsk zostanie wyemitowany cykl programów „Eurofundusze. Pisz i zdobywaj”. Ich celem jest zachęcenie przedsiębiorców sektora MŚP do korzystania z Funduszy Europejskich, poprzez dostarczenie im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne. W roli głównej widzowie zobaczą Panią Stefę zmagającą się z problemami związanymi z pisaniem wniosków i realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich.  Wszystkie emitowane odcinki są sukcesywnie zamieszczane na stronie projektu: www.tvpgdansk.pl 

 

Radio

 

 

Na projekt składa się cykl audycji pt. ”Kwitnąca prowincja” (Katolickie Radio VIA) realizowanych w formie słuchowiska opartego na motywie „podróży sentymentalnej” po Podkarpaciu. Głównymi bohaterami są: Jadwiga, która kilkanaście lat temu wyjechała z Polski oraz jej brat, Jakub, który pracuje i mieszka na Podkarpaciu. Bohaterowie audycji będą przemierzać województwo, a odwiedzane, bądź mijane przez nich miejsca będą pretekstem do przybliżenia słuchaczom zagadnień dotyczących Funduszy Europejskich. Więcej informacji na stronie: www.radiovia.com.pl


Konferencje i szkolenia


Firma Smartlink przygotowała projekt „Polska pięknieje - wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne”, stanowiący kontynuację przeprowadzonego w 2008 roku konkursu „Polska pięknieje” - promującego efekty wykorzystywania funduszy europejskich w dziedzinie turystyki.

W obecnym projekcie zorganizowano siedem konferencji regionalnych i warsztatów, które zgromadziły osoby zainteresowane rozwojem turystyki z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Relacje z konferencji, prezentacje nt. dostępnych form wsparcia projektów związanych z turystyką oraz zdjęcia z konferencji znajdują się na stronie 


Zapraszamy do zapoznania się z biuletynami podsumowującymi zakończony już cykl konferencji:
Biuletyn styczeń 2009 r.
Biuletyn listopad 2008 r.


Głównym celem projektu „Autostrada nowych możliwości” (RIG Katowice) jest popularyzacja wśród przedsiębiorców wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowany w ramach projektu cykl konferencji i seminariów obejmie swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie. Dodatkowym elementem projektu będzie wyszukiwarka dotacji oraz szkolenia e-learningowe na portalu www.dotacjeUE.org.pl  


Pobierz publikację:

 

 

 

 


Realizowane w ramach projektu „Fundusze Europejskie. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013” (PKPP Lewiatan) działania mają ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po programach operacyjnych - wskazać w przystępny sposób dostępne formy wsparcia oraz najlepsze źródła szczegółowej informacji. Istotą projektu są regionalne seminaria i warsztaty prowadzone przez praktyków, które pozwolą na zapoznanie się z procedurami aplikacyjnymi oraz zasadami ubiegania się dofinansowanie.


Projekt „Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy…” przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat skutecznego wykorzystania dostępnych obecnie form wsparcia z funduszy europejskich. Odbiorcami prowadzonych działań będą lokalne społeczności wiejskie (liderzy opinii, samorządowcy, sołtysi). W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania informacyjno-animacyjne skierowane są do odbiorców z terenu 300 powiatów ziemskich w całej Polsce. Aktualny harmonogram spotkań można znaleźć na stronie: www.kss.org.pl


Projekt „Fundusze Unijne i Polska marzeń” realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” ma charakter informacyjno – promocyjny z mocnymi elementami edukacji. Adresowany jest do środowiska pracy (pracowników, organizacji związkowych, NGO, przedstawicieli pracodawców), dzięki zaangażowaniu struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność” obejmie on swoim zasięgiem cały kraj. W ramach projektu odbędzie się seria konferencji regionalnych oraz zostanie utworzony portal informacyjny: www.solidarnosc.org.pl/fe   

Materiały z konferencji: "Czas na fundusze i Polskę marzeń"


 

Projekty dla młodzieży

 

 

Projekt „Fundusze Unijne okiem młodzieży E-uropejskiej” (Towarzystwo Amicus) jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ze szkół całej Polski. Główny cel projektu, czyli informowanie o Funduszach Europejskich i ich promocja, będzie zrealizowany poprzez zachęcenie młodzieży do udziału w trzech konkursach z atrakcyjnymi nagrodami:

  • Konkurs I – Projekt przedsięwzięcia
  • Konkurs II – Obraz zmian, związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, jakie zaszły w moim najbliższym otoczeniu, promocja funduszy – w krótkiej formie filmowej
  • Konkurs III – Gdybym miał fundusze – konkurs literacki

www.eurokonkurs.eu

 

 

W projekcie „Zakochaj się w Funduszach Europejskich” przygotowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana zaproszono młodzież z całej Polski do aktywnej obserwacji życia lokalnych społeczności. Spośród uczestniczących w projekcie szkół średnich, wyłonionych zostanie dziesięć, których uczniowie prowadzić będą kilkumiesięczny monitoring zmian, jakie w ich społeczności zachodzą dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Projekt zakończy się wiosną 2009 r., kiedy to w każdej lokalizacji odbędzie się festyn podsumowujący pracę młodzieży i promujący efekty wykorzystywania Funduszy Europejskich. Więcej informacji na stronie: www.schuman.org.pl

 

Celem projektu „Szkolne Radio na Tropie Funduszy Europejskich” (Instytut Zachodni) jest szerokie zaangażowanie młodzieży szkolnej w proces informowania o Funduszach Europejskich w Polsce. Dzięki ogólnopolskiemu konkursowi na przygotowanie audycji radiowej o Funduszach Europejskich młodzi ludzie połączą pasję i ciekawość.
Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.szkolneradio.rcie.poznan.pl

 

Projekty dla studentów

 

 

Poprzez realizację projektu „Bliżej funduszy” Fundacja Viribus Unitis chce zainteresować Funduszami Europejskimi jak najszerszą grupę młodzieży i studentów z terenu południowo-zachodniej Polski. Dzięki organizacji na uczelniach wyższych imprez tematycznych pod nazwą „Dni Funduszy”, a także serii szkoleń i warsztatów projekt znacząco przyczyni się do rozpropagowania wiedzy na temat  przemian zachodzących obecnie w Polsce w wyniku realizacji polityki spójności. W ramach projektu odbędzie się także cykl szkoleń dla nauczycieli i bibliotekarzy mający na celu zachęcenie tej grupy do promowania Funduszy Europejskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.blizejfunduszy.eu  

Sprawdź aktualny kalendarz wydarzeń realizowanych w projekcie.

Zachcemy także do skorzystania z opracowanych przez fundacje Viribus Unitis scenariuszy zajęć o tematyce europejskiej, które stanowią świetną bazę do prowadzenia ciekawych i praktycznych zajęć edukacyjnych:

pobierz plik

 

Projekt „Nie wyjeżdżaj – skorzystaj z pieniędzy europejskich w Małopolsce” (Federacja Związku Gmin i Powiatów RP) ma formę kompleksowego programu informacyjno-edukacyjnego skierowanego do potencjalnych beneficjentów funduszy UE (studentów ostatnich lat małopolskich uczelni wyższych). Zaproponowany system wsparcia w postaci seminariów informacyjnych, szkolenia e-learningowego połączonego ze szkoleniem metodą tradycyjną, umożliwi wypracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnej Strategii Rozwoju, bazującej na możliwych do wykorzystania funduszach UE. www.fundusze.edu.pl

 

Eventy

 

 

Projekt Fundacji „Pogotowie Teatralne” wykorzystuje do promocji Funduszy Europejskich metodę event marketingu. Seria dziesięciu unijnych pikników rodzinnych pod hasłem: „Rusz Fundusze”, dzięki szeregowi atrakcji przyciągnie dużą rzeszę pasjonatów dobrej zabawy. Jednocześnie w trakcie każdej imprezy zapewniona zostanie duża dawka informacji na temat wpływu Funduszy Europejskich na rozwój naszego kraju. Terminy poszczególnych pikników można znaleźć na stronie: www.ruszfundusze.pl

 

W ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć przewidziano organizację konkursu na „Najlepsze projekty”, w którym wyłonionych zostanie 16 modelowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zwycięskie projekty będą prezentowane na objazdowej wystawie w każdym z miast wojewódzkich. Więcej na temat konkursu na stronie: www.ekoprojekty.pl

Przedstawiamy Państwu poniżej projekty nagrodzone w konkursie "Najlepsze projekty":

 

Prasa

 

 

Kilkumiesięczny projekt „METRO – Unijny Drogowskaz/Dziennik Podróży” (METRO) zakłada publikację cyklu artykułów, w których znajdą się informacje na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w Polsce, a także pokazane zostaną przykłady gospodarowania unijnymi środkami w innych państwach członkowskich. Obok głównej, edukacyjnej tematyki związanej z wykorzystaniem Funduszy Europejskich pojawią się również informacje o wydarzeniach związanych z Unią Europejską. Celem projektu jest przekonanie czytelników, że Fundusze Europejskie przyczynią się do poprawy warunków życia oraz są narzędziem i motorem zmian na lepsze. Więcej informacji na stronie: www.emetro.pl  

 

Projekt „Fundusze Europejskie w życiu naszej rodziny” organizowany przez tygodnik WPROST zakłada publikację w okresie od września do grudnia 2008 r. serii dodatków specjalnych, których bohaterem będzie trzypokoleniowa rodzina, wykreowana na potrzeby projektu. Posłuży ona jako baza, do zaprezentowania wpływu Funduszy Europejskich na życie Polaków. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu aspektowi życia bohaterów, aby pokazać jak najszersze spektrum obszarów, w których Fundusze Europejskie oddziałują na mieszkańców naszego kraju. Istotnym elementem projektu jest konkurs dla czytelników dodatków (dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody). Szczegółowe informacje na stronie tygodnika Wprost 

 

 

Kampania informacyjno-promocyjna „Fundusze Europejskie na energetykę odnawialną” realizowana przez Europejskie Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest nowatorskim projektem skierowanym do potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przygotowane przez dotacjobiorcę dwa Przewodniki oraz stale aktualizowane informacje są dostępne na stronach: www.pigeo.org.pl  

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem przewodnika Fundusze Europejskie Na Energetykę Odnawialną:
Przewodnik nr 1/2009

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska