Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2012

Projekty ambientowe

 „FUNdusze na kulturę”

W ramach projektu będą prowadzone akcje informacyjno-promocyjne mająca na celu rozpropagować wiedzę o Funduszach Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem tych przeznaczonych na kulturę. Akcja będzie opierała się na działaniach ambientowych oraz spotkaniach networkingowych dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Będzie ona prowadzona w sześciu miastach Polski: Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

Niestandardowymi formami promocji będą dystrybuowane w pociągach PKP TLK koperty POKA POKA zawierające mapy miast („Trasa Kulturalna”) ze wskazaniem atrakcyjnych miejsc, które powstały bądź zostały przeszły renowację dzięki FE. Ponadto powstaną wyróżniające się instalacje w miejscach współfinansowanych z FE. Przeprowadzona zostanie akcja zachęcająca odbiorców projektu do dzielenia się swoimi obserwacjami na temat  tego jak  FE zmieniają rzeczywistość wokół nich.

Okres realizacji projektu: czerwiec – sierpień 2012 r.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn.

„Warto wiedzieć, że … - Fundusze Europejskie wokół nas”

Projekt polega na prowadzeniu akcji w miejscach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich i obejmie 12 wydarzeń o charakterze happeningowym. Często będą one powiązane z innymi lokalnymi imprezami artystycznymi (np. przeglądami teatrów ulicznych itp.). Wydarzenia będą organizowane w okresie od czerwca do września 2012 r. na terenie sześciu województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.

Głównym elementem happeningów będą spektakle teatru ulicznego oraz gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcje będą podkreślały wpływ Funduszy Europejskich na kulturę, edukację, naukę i turystykę. Dodatkowo podczas każdej akcji będzie funkcjonowała strefa informacyjna, gdzie prowadzone będą  spotkania doradcze dla osób zainteresowanych sięganiem po środki europejskie.

Okres realizacji projektu: czerwiec – wrzesień 2012 r.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska