Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-03-2015

Współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze do składania wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich (I nabór w 2015 r.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w terminie do 3 kwietnia 2015 r. Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) oraz w wersji elektronicznej  na adres e-mail: promocja@mir.gov.pl (zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym).

Pytania prosimy zadawać w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@mir.gov.pl.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną treścią dokumentu: Zasady udzielania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wsparcia przy organizacji wydarzeń informacyjnych nt. Funduszy Europejskich organizowanych przez partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz środowiska opiniotwórcze.

Dokumentacja

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska