Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

22-09-2015

Preferencyjne finansowanie JEREMIE będzie dłużej dostępne dla wielkopolskich przedsiębiorców

Podpisano Aneks do Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zawartej w 2009 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem zmiany do Umowy jest wydłużenie możliwości ubiegania się o preferencyjne wsparcie JEREMIE przez wielkopolskich przedsiębiorców, tak aby było również dostępne po 2015 r.

więcej
15-05-2015
Budynek Dworca Morskiego

Gdynia zaprasza do Muzeum Emigracji

Wystawę opowiadającą o historii wyjazdów mieszkańców ziem polskich od XIX wieku, można już od najbliższej soboty zobaczyć w jednej z najnowocześniejszych placówek muzealnych w Polsce. Dzięki pożyczce z Inicjatywy JESSICA, zabytkowy budynek Dworca Morskiego poddano rewitalizacji, rozbudowano oraz nadano mu nowe funkcje. W uroczystości otwarcia Muzeum, udział wziął wiceminister Paweł Orłowski.

więcej
21-10-2014

Inicjatywa JESSICA w Polsce

Finansowanie zwrotne projektów miejskich w ramach funduszy unijnych, wręczenie wyróżnień inwestorom je realizującym, to główne cele zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji o stanie wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce. – Fundusze na Inicjatywę zostały w naszym kraju już niemal w całości rozdysponowane – poinformował wiceminister Paweł Orłowski uczestniczący w spotkaniu.

więcej
21-07-2014

Metodyka do oceny ex-ante instrumentów finansowych

Zachęcamy do zapoznania się z projektem metodyki dotyczącej przeprowadzania oceny ex-ante, wykazującej występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji w programach operacyjnych.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska