Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-10-2008

Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej (EU structural policy objectives)

Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej to cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegają zmianom w kolejnych okresach budżetowych. Fundusze strukturalne na okres 2007-2013 mają spełniać następujące cele kluczowe:

  • Cel 1: Konwergencja
  • Cel 2: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach
  • Cel 3: Europejska współpraca terytorialna

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska